Slovenski operator prijenosnog sustava ELES i operator distribucijskog sustava SODO napravili su pregled lokacija na kojima postoji tehnički potencijal za priključenje većih solarnih elektrana, snage veće od 10 MW na prijenosnoj mreži i snage veće od 5 MW na distribucijska mreža. Njihova analiza pokazala je da se na prijenosnu i distribucijsku mrežu mogu priključiti elektrane ukupne snage 1.826 MW, piše Balkan Green Energy News. 

Postavljanje solarnih elektrana snage 1 GW premijer Robert Golob postavio je kao cilj u srpnju kao jedan od prioriteta nove slovenske vlade. Sada je slovensko Ministarstvo infrastrukture objavilo procjenu izrađenu u suradnji s operatorom prijenosnog sustava ELES i operatorom distribucijskog sustava SODO. Ministarstvo je priopćilo da analiza pokazuje da trenutno na području Slovenije postoji najmanje 58 lokacija na kojima je moguće postaviti solarne elektrane snage veće od 10 MW na prijenosnoj mreži kojom upravlja ELES. 

Akti su spremni

Ukupni tehnički potencijal za priključenje solarnih elektrana na mrežu ove tvrtke procjenjuje se na 1.031 MW, priopćeno je iz ministarstva. Najveći potencijal imaju Podravska, Posavska, Osrednjeslovenska i Pomurska regija. S druge strane, procijenjeni potencijal za uključivanje fotonaponskih elektrana u distribucijsku mrežu je 795 MW. 

Mogućnosti su, kako se navodi, slične u svih pet elektrodistribucija. Ministarstvo je pripremilo i nekoliko nacrta zakona za ubrzanje ulaganja u obnovljive izvore energije te pokrenulo javne konzultacije za te propise. Pripremila je i prijedlog petogodišnjeg dugoročnog plana za postizanje ciljeva proizvodnje i korištenja obnovljivih izvora energije.
power and energy masters