Kosovski operator prijenosnog sustava KOSTT potpisao je ugovor kojim će se postojeća snaga vjetroelektrane Kitka od 32,4 MW uvećati za 20 MW i, prema planu, priključiti na elektroenergetsku mrežu do 2022. godine. 

VE Kitku, koja se nalazi u općini Kamenica na istoku Kosova, razvila je turska energetska grupacija Güriş, a s radom je počela 2018. godine. 

Vrijednost ovog projekta iznosila je 73 milijuna eura.