Nacionalnim planom oporavka i otpornosti (NPOO) predviđeno je, kao posebna investicija, 'Poticanje energetske učinkovitosti, toplinarstva i obnovljivih izvora energije za dekarbonizaciju energetskog sektora'. 

Time se planira poticati energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora u industriji te modernizacija sustava toplinarstva, a na karti istraživanja našla se i Velika Gorica. 

Naime, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) donijelo je Odluku o provedbi naftno-rudarskih radova u svrhu ispitivanja geotermalnog potencijala na preliminarnom istražnom prostoru 'Velika Gorica'. Za provedbu tih radova ovlaštena je Agencija za ugljikovodike (AZU).

 

Istražni prostor 

Predloženi preliminarni istražni prostor 'Velika Gorica', ukupne površine 264,55 km2, najvećim dijelom svoje površine obuhvaća područje tog grada te manjim dijelom općine Rugvica i Orle u Zagrebačkoj županiji i Zagreb. 

Snimanje na velikogoričkom području trajat će najviše tri tjedna i to unutar vremenskog okvira u razdoblju od listopada 2022. do ožujka 2023. godine. 

AZU će u ime Republike Hrvatske vlasnicima zemljišta nadoknaditi svu moguću štetu nastalu zbog prolaska radnih vozila, odnosno izgubljenu dobit na poljoprivrednoj kulturi, objavljeno je na stranicama Grada Velike Gorice.