Vlada je na jučerašnjoj sjednici usvojila Uredbu o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske kojim gospodare Hrvatske šume, priopćilo je Ministarstvo poljoprivrede

Šumsko zemljište može se dati u zakup na 10 godina radi korištenja u svrhu ispaše stoke (pašarenja), razvoj turističke djelatnosti u ruralnim krajevima i dr. 

Bioekonomija

 

Važno je istaknuti kako se ovom uredbom po prvi put omogućava i zakup šumskog zemljišta u svrhu osnivanja i uzgajanja drvenastih kultura kratkih ophodnji za proizvodnju biomase za energetske svrhe te razvoj bioekonomije. 

Hrvatske šume raspisivat će javne pozive za zakup šumsko zemljište, obrađivati pristigle prijave te izdavati ugovore za zakup.