Tvrtka LNG Hrvatska raspisala je novi natječaj kojim se traži manja i jeftinija plutajuća jedinica za prihvat, skladištenje i uplinjavanje (FSRU), kao dio prihvatnog terminala za LNG na otoku Krku, pa bi ušteda u odnosu na prvi natječaj mogla iznositi 90 milijuna eura, doznaje se iz te tvrtke. Rok za dostavu ponuda je 8. lipnja. Revidirane su tehničke karakteristike i kapaciteti prvotno traženoga FSRU-a na način da se u konačnici smanje prvotno planirani kapitalni troškovi projekta i omogući realizacija projekta pri manjem zakupu kapaciteta. Ranijim natječajem tražio se kapacitet broda oko 6,5 milijardi m3 plina godišnje, a po novome traži se brod s kapacitetima spremnika koji zadovoljava kapacitet od 2,6 mlrd m3 godišnje ili 135.000 m3 dnevno. ok za dostavu ponuda je 8. lipnja. Revidirane su tehničke karakteristike i kapaciteti prvotno traženoga FSRU-a na način da se u konačnici smanje prvotno planirani kapitalni troškovi projekta i omogući realizacija projekta pri manjem zakupu kapaciteta. U saborsku proceduru upućen je i Zakon o LNG-terminalu.
Predloženim se zakonom, tzv. lex LNG uz ostalo uređuje rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji terminala, izdavanje koncesije na pomorskom dobru za realizaciju LNG terminala i koncesijske naknade za pomorsko dobro, definira naknada za sigurnost opskrbe itd. Prema prijedlogu, nositelj investicije u projekt LNG terminala je tvrtka LNG Hrvatska, koja bi projekt realizirala kroz dvije faze – najprije izgradnju plutajućeg terminala u prvoj fazi te izgradnju kopnenog terminala za UPP u drugoj fazi. Zakonom Vlada, uz suglasnost Hrvatskog sabora, investitoru odnosno tvrtki LNG Hrvatska daje koncesiju na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke – terminala za UPP, u Omišlju, a Lučkoj upravi Rijeka se daje ovlaštenje da investitoru da koncesiju u svrhu izgradnje mjesta opskrbe UPP-om u Luci Rijeka – bivšoj Petrolejskoj luci, radi omogućavanja daljnje distribucije ukapljenog prirodnog plina. Iznos koncesijske naknade u tim bi razdobljima rastao pa bi tako do 25 godina trajanja ugovora naknada iznosila u stalnom dijelu 2,00 kune po metru četvornom dodijeljenog pomorskog dobra i 0,5 kuna po megavatsatu (MWh) plina isporučenog u transportni sustav, u idućem razdoblju (od 25. do 50. godine) stalni dio raste na 4,00 kune po kvadratu i promjenjivi na 0,10 kuna po MWh plina, da bi u zadnjem razdoblju (od 50. do 99 godine) stalni dio iznosio 8 kuna po kvadratu pomorskog dobra, a promjenjivi dio 0,20 kuna MWh isporučenog plina. Zakonskim se tekstom uređuje i naknada za sigurnost opskrbe koju može zatražiti operator terminala od HERA-e u slučaju da terminal nije zakupljen pa operator ne ostvaruje planirane dozvoljene prihode koje im je odredila HERA.
Vlada je Saboru u drugo čitanje uputila prijedlog novog Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika koji definira nadležnosti za obavljanje pojedinih poslova, uključujući i nužne aktivnosti prilikom realizacije projekata istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikovog dioksida u skladu s međunarodnom praksom i EU direktivama te zatvoriti EU piloti.