Kako će se koristiti terminal za LNG?

Autor: B.L. Objavljeno: 12.04.2018. 🕜 14:59 Lokacija: Zagreb

Donesen je ključni tehnički podzakonski propis za rad budućeg terminala

Pravilima korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (NN 34/2018) uređuju se procedura i uvjeti korištenja budućeg terminala za ukapljeni prirodni plin (LNG) na otoku Krku, zahtjevi za osobe koje ga namjeravaju koristiti, njihova prava, obaveze i odgovornosti, ali i ostali posebni zahtjevi koji se odnose na upravljanje terminalom, njegovo korištenje za dostavu brodovima za prijevoz LNG-ja i njegov pretovar u terminal i njegovo ponovno uplinjavanje. Donijela ih je tvrtka LNG Hrvatska, na temelju članka 93. Zakona o tržištu plina (NN 18/2018) i suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije, a izrađena su i sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 715/2009 o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina. Obvezna su za operatora i buduće korisnike terminala. Prilično su opsežna (96 članaka) i sadržavaju dva također razmjerno opsežna dodatka. U Dodatku 1 'Opći uvjeti korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin' (koji ima još 59 članaka) uređene su međusobna prava i obveze operatora i korisnika terminala i utvrđeni opći uvjeti koji će se primjenjivati na pružanje usluge za prihvat i otpremu LNG-ja i nestandardnih usluga, dok je u Dodatku 2 'Politika raspodjele prirodnog plina' (koji ima 12 točaka) uređena politika raspodjele prirodnog plina i utvrđena su načela računanja prirodnog plina dostupnog na terminalu. Pravila su objavljena u 'Narodnim novinama' od 11.4.2018. godine i na snagu stupaju osam dana nakon toga.
Uz to, donesen je još jedan važan podzakonski propis kojim se uređuje tržište plina. Riječ je o Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 34/2018). Donijela ih je HERA na temelju čl. 11., stavka 1., točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/2012) i čl. 94., st. 1., podstavka 5. ZOTP-a. Njima se određuju ciljevi, načela i značajke Metodologije, tarifne stavke i modeli, struktura i način formiranja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom, način, elementi i kriteriji za izračun pojedinih komponenti u strukturi krajnje cijene opskrbe plinom i način određivanja iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom. Dužni su je primjenjivati opskrbljivač u obvezi javne usluge i zajamčeni opskrbljivač, a njezinu primjenu nadzire HERA. Ipak, iznimno je do 31.3.2021. godine Metodologiju dužan primjenjivati i opskrbljivač na veleprodajnom tržištu. Metodologija sadrži dva priloga u kojima su tablice sa strukturama krajnje cijene opskrbe plinom. Objavljena je u 'Narodnim novinama' od 11.4.2018. godine i na snagu stupa osam dana nakon toga, kada prestaje važiti dosadašnja Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 26/2017).

TAGOVI