Donesena Metodologija utvrđivanja tarifa za javnu i zajamčenu opskrbu plinom

Autor: N.D. Objavljeno: 13.04.2018. 🕜 14:28 Lokacija: Zagreb

Uskoro natječaj za izbor opskrbljivača na veleprodajnom tržištu

Hrvatska energetska regulatorna agencije (HERA) donijela je novu Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. Metodologija je podzakonski akt kojim je propisan način utvrđivanja krajnje cijene opskrbe plinom za one krajnje kupce plina kategorije kućanstvo koji su korisnici javne usluge opskrbe plinom, odnosno koji nisu koristili pravo izbora tržišnog opskrbljivača plinom. Metodologija propisuje način utvrđivanja krajnje cijene opskrbe plinom za dva buduća razdoblja: prijelazno razdoblje koje traje od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2021., te razdoblje nakon 31. ožujka 2021. Za potrebe organizacije tržišta plina u prijelaznom razdoblju HERA je dužna provesti javni natječaj te do 1. srpnja 2018. odrediti opskrbljivača na veleprodajnom tržištu koji će po reguliranim uvjetima prodavati plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge za potrebe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo. Kako doznajemo iz HERA-e, natječaj bi trebao biti raspisan početkom svibnja. Kako stoji u metodologiji, referentna cijena plina u periodu od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2021. utvrđuje se kao zbroj cijene nabave plina na temelju cijene terminskih ugovora na nizozemskom spot tržištu TTF, te premije i marže, koja je namijenjena pokrivanju troškova poslovanja OVT-a (transport, skladište, organizacija tržišta plina, operativni troškovi). Ključ za odabir OVT-a na natječaju trebala bi biti upravo ta premija gdje će se potencijalni prodavatelji plina natjecati, a ona je nepromjenjiva  do 31. ožujka 2021. Premija će biti određena u natječaju. Kako bi pravovremeno informirala sudionike na tržištu plina o strukturi krajnje cijene opskrbe plinom, HERA će Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom prema odredbama nove Metodologije prvi puta utvrditi i objaviti najkasnije do 10. srpnja za razdoblje od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2019. godine. U skladu s odredbama Zakona, jedan od osnovnih ciljeva Metodologije je tržišno orijentirano formiranje krajnje cijene opskrbe plinom za kućanstva, pa je nova Metodologija uključila i godišnju prilagodbu promjenama tržišne vrijednosti plina. Za prijelazno razdoblje uveden je mehanizam zaštite cijena plina za kućanstava tako da se godišnja promjena cijene nabave plina ograničava na +/-10%. Metodologija također propisuje način utvrđivanja cijene plina za kupce plina u statusu zajamčene opskrbe. 
Nakon 31. ožujka 2021. uloga opskrbljivača na veleprodajnom tržištu se ukida, a opskrbljivači u obvezi javne usluge plin će nabavljati prema tržišnim uvjetima. Zbog toga će HERA do 31. prosinca 2020. provesti natječaj i prema tržišnim načelima odabrati opskrbljivače u obvezi javne usluge za potrebe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo.

TAGOVI