Mura se smatra jednom od najočuvanijih nizinskih rijeka u Europi, a po broju biotopova je najbogatije područje Natura 2000 u Sloveniji. To je i razlog zašto je slovenski dio rijeke pod nazivom Biosferni rezervat Mura prije dvije godine postao dio biosfernog područja Mura-Drava-Dunav koji se proteže od Austrije do Srbije. 

Kako bi se to područje dodatno očuvalo, slovenski Zavod za zaštitu prirode s partnerima je započeo s izvođenjem projekta Obnova mokrih staništa na Muri - Natura Mura. Vrijednost tog projekta je 4,5 mil. eura, od čega 1/5 čine sredstva iz Europskog kohezijskog fonda.


Opsežan projekt

Natura Mura je do sada najveći revitalizacijski projekt zaštite prirode na slovenskom dijelu toka Mure. Sudionici u projektu su u protekle tri godine zajedno s vodnogospodarskim stručnjacima, Zavodom za šume, slovenskom državnom šumarskom tvrtkom SIDG, općinom Velika Polana i Razvojnim centrom iz Murske Sobote predvidjeli nekoliko mjera kojima će se popraviti stanje poplavnih šuma, mokrih travnjaka i samog vodotoka. 

Tako će se Općina Velika Polana pobrinuti za čišćenje, obnovu i održavanje poplavnih šuma uz rijeku, pri čemu će se invazivne vrste drveća zamijeniti autohtonima, obnovit će se dva zarašćena mrtvaka, sa sadašnjim riječnim tokom ponovno će se povezati šest rukavaca, a uz rijeku će se iskopati i dvadesetak mlaka za riječne životinje. Uz to, izvest će se tri struge: u Petanjcima, Muti i Konjišču.


Koristi ne samo za prirodu 

Projekt bi se trebao završiti do druge polovice 2023. godine, a pri tome se neće ostvariti koristi samo za prirodu i okoliš, već će se time smanjiti opadanje razine podzemnih voda u zaobalju rijeke, a povećat će se i zaštita od poplava jer će se omogućiti prirodno razlijevanje visokih voda na područja na kojima se ne obavljaju gospodarske djelatnosti. 

Stručnjaci mariborske podružnice Zavoda za zaštitu prirode ističu da taj projekt nema nikakve veze s planiranim izgradnjama hidroelektrana na slovenskom dijelu Mure, ali i da za sada ne postoje nikakvi stvarni planovi za takvu gradnju, izvijestio je slovenski dnevnik 'Delo'.