Transformacija sustava gospodarenja otpadom

Autor: B.O. Objavljeno: 29.09.2020. 🕜 08:20 Lokacija: Zagreb

Hrvatska trenutačno zaostaje u postizanju ciljeva EU-a

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić i direktorica Svjetske banke za Hrvatsku Elisabetta Capannelli jučer su potpisali sporazum na temelju kojeg će Svjetska banka Vladi pružiti potporu u transformaciji njezina sustava gospodarenja otpadom

U okviru tehničke pomoći načela kružnoga gospodarstva ugradit će se u Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske nakon 2022. u skladu s direktivama Europske unije (EU) i paketom mjera o kružnom gospodarstvu. 


Revizija postojećeg plana 

Hrvatska trenutačno zaostaje u postizanju ciljeva EU-a koji se odnose na smanjenje otpada uglavnom zbog slabih tehničkih i financijskih kapaciteta gradova i općina za prikupljanje i razdvajanje otpada te poticanje recikliranja. 

U okviru dvogodišnjeg programa tehničke pomoći Svjetska banka pomoći će revidirati postojeći Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske te na temelju analize predložiti načine ubrzanja transformacije u skladu s akcijskim planom EU-a za kružno gospodarstvo

Potaknut će i sudjelovanje ključnih dionika, pomoći u jačanju koordinacije, stvaranju zajedničke odgovornosti za novi plan gospodarenja otpadom te izgradnji kapaciteta za kružno gospodarstvo, javlja Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

 

Korak dalje 

"U narednim godinama bit će izazovno odgovoriti na ciljeve koji su pred nama, a to je da do kraja 2020. moramo odvajati i reciklirati 50 posto otpadnog papira, metala, plastike i stakla, te da moramo poduzimati aktivnosti kako bismo ispunili i zahtjevnije ciljeve kao što je povećanje odvajanja i recikliranja otpada na 65 posto i smanjenje odlaganja otpada na 10 posto do 2035. godine. Posljednje tri godine Ministarstvo je u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, županijama i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost intenzivno provodilo aktivnosti na osiguravanju potrebne infrastrukture za uspostavu učinkovitog sustava gospodarenja otpadom na lokalnoj i regionalnoj razini te su rezultati tih aktivnosti vidljivi. Ovaj Sporazum predstavlja korak dalje u transformaciji na kružno gospodarstvo koji će pridonijeti stvaranju novog i modernijeg okvira nacionalnoga plana gospodarenja otpadom", rekao je ministar Ćorić. 

"Pretvaranje otpada u resurs bit je kružnoga gospodarstva. Ako ponovno proizvodimo, ponovo koristimo i recikliramo te ako otpad jednog sektora postane sirovina drugog, možemo se približiti kružnom gospodarstvu u kojem se otpad smanjuje na najmanju moguću mjeru te se resursi koriste efikasno i održivo. Poboljšanjem gospodarenja otpadom možemo umanjiti zdravstvene i okolišne probleme, smanjiti emisije stakleničkih plinova te izbjeći negativne učinke na lokalnoj razini kao što je narušavanje krajolika zbog odlagališta otpada te onečišćenje vode i zraka. Svjetska banka rado će pružiti potporu hrvatskim tijelima te s ključnim dionicima surađivati na stvaranju čišće i održivije Hrvatske", rekla je Elisabetta Capannelli, direktorica Svjetske banke za Hrvatsku.

TAGOVI