Sufinancira se prijevoz otpada s otoka na otok ili kopno

Autor: B.L. Objavljeno: 19.08.2020. 🕜 12:41 Lokacija: Zagreb

Na javnom pozivu na raspolaganju je 4 mil. kuna

Fond za zaštitu okoliša i enetgetsku učinkovitost je objavio javni poziv za sufinanciranje prijevoza otpada s otoka na otok, odnosno na kopno u ukupnoj vrijednosti 4 mil. kuna. Davatelj javne usluge (komunalna tvrtka) pri tome može ostvariti poticaje za povrat dijela troškova prijevoza otpada morem u visini do 60%.

Svrha javnog poziva je uspostava kvalitetnijeg, postojanijeg i ekonomski učinkovitijeg sustava gospodarenja komunalnim otpadom na otocima u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode i zaštitom javnog interesa te poticanja unaprjeđenja sustava odvojenog prikupljanja otpada na otocima.

Sufinanciranje se može odobriti za troškove koji se odnose isključivo na prijevoz otpada morem s otoka na otok, odnosno na kopno nastale u razdoblju 1.1. - 31.12.2020. godine i nisu uključeni u cijenu usluge. Prijevoz se odnosi na komunalni (nema mogućnosti odlaganja na otoku), biorazgradivi (otpadni papir i karton te biootpad) i reciklabilni otpad (otpadnu plastiku, metal, staklo i tekstil).
Javni poziv je objavljen u 'Narodnim novinama' br. 90/2020 od 8.7.2020. i otvoren je do iskorištenja sredstava ili do 31.12.2020. godine. 

TAGOVI