Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) Siniša Kukić početkom ovog mjeseca u Hvaru je održao radni sastanak s Rikardom Novakom, gradonačelnikom Grada Hvara. Tema razgovora je bila planirana nabavka komunalne opreme te izazovi gospodarenja otpadom s kojima se susreću otočke lokalne jedinice. 

"Život na otoku je specifičan, ali koliko god je zanimljiv i lijep, toliko sa sobom nosi i neke dodatne troškove. Fond je osigurao sredstva s kojima lokalnim jedinicama sufinanciramo odvoz otpada s otoka na kopno, s obzirom na to da je riječ o trošku koji je uglavnom sezonski uvjetovan i imaju ga samo otočke jedinice", rekao je. 

"Hvaru smo za ovu namjenu odobrili gotovo 63 tisuće kuna, a uz odvoz smo oko 44 tisuće kuna osigurali i za nabavku komunalne opreme, kako bismo i s te strane osigurali kvalitetu postojećeg lokalnog sustava za gospodarenje otpadom", dodao je.

 

Samodostatnost otoka

"Drago nam je što imamo priliku surađivati s Fondom i sudjelovati u ovim programima. Kao što ste i naveli, udaljenost od kopna čini naše troškove nešto višima i puno nam znači što ih građani našeg otoka ne moraju snositi sami. S druge strane, ulažemo velike napore u optimizaciju našeg sustava gospodarenja otpadom. Za vrijeme sezone potrebni su dodatni kapaciteti i generiraju se značajno veće količine otpada, s niskom stopom odvajanja. Upravo zbog toga nastojimo prilagoditi i opremu, a planiramo raditi i dodatno na edukaciji građana, ali i turista", najavio je Novak. 

Na sastanku se razgovaralo i o mogućnostima financiranja koje Fond nudi građanima, kao i o budućim programima, koji će biti usklađeni s nacionalnom klimatsko-energetskom politikom, pri čemu će se poseban naglasak staviti na samodostatnost otoka.

 

Sanacija odlagališta 

Osim s gradonačelnikom Hvara, upriličen je sastanak s načelnikom općine Jelsa Nikšom Peronjom na kojem se također razgovaralo o organizaciji sustava gospodarenja otpadom i sanaciji odlagališta, izvijestio je FZOEU

S direktoricom komunalnog poduzeća Jelkom Ružicom Visković direktor Kukić je potpisao i ugovor o sufinanciranju nabave radnog stroja kompaktora vrijedan 470 tisuća kuna.

"Otočne jedinice lokalne samouprave dosta izdvajaju za organizaciju sustava prikupljanja, odlaganja te odvoza otpada s otoka na kopno. Posebice je taj problem izražen u vrijeme turističke sezone. No, u svemu tome imamo financijsku, ali i stručnu pomoć Fonda koji sufinancira veliki dio projekata koji se odnose na ovu problematiku. I sredstva koja smo dobili za kompaktor, olakšat će nam njegovu nabavu te pomoći u daljnjoj sanaciji odlagališta na Jelsi", istaknuo je Peronja. 

U sklopu radnog posjeta, predstavnici Fonda su obišli i odlagališta otpada koja su u postupku sanacije.