Trend rasta količina nastalog komunalnog otpada, koji je bio prisutan od 2014., prekinut je u 2020. godini kada je ukupno nastalo 1.680.428 tona, što odgovara vrijednosti od 414 kilograma po stanovniku. Riječ je o smanjenju od sedam posto u odnosu na količinu nastalu u prethodnoj 2019. godini, ističe se u kratkom preliminarnom pregledu podataka o komunalnom otpadu u Hrvatskoj za 2020. godinu. 

On sadrži podatke o nastalom komunalnom otpadu i odvojenom sakupljanju na nacionalnoj razini, a izradilo ga je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR). Navedeni pregled podataka izrađen je temeljem prijava obveznika u bazu podataka Registar onečišćivanja okoliša (ROO), prijava podataka o prekograničnom prometu otpada i dodatnih procjena. 

Slijedi daljnji proces obrade podataka te izrada Izvješća o komunalnom otpadu za 2020. godinu pri kojem su moguće dodatne manje izmjene podataka.

 

Miješane frakcije 

Značajnija smanjenja količina registrirana su za miješani komunalni otpad i otpadne ambalaže

Kod ambalažnog otpada najveće smanjenje je evidentirano kod količina odvojeno sakupljene otpadne staklene ambalaže i otpadne ambalaže od papira i kartona. A kod plastične, drvene i metalne otpadne ambalaže evidentiran je blagi rast količina. 

U ukupnim količinama komunalnog otpada, miješani komunalni otpad činio je 59 posto, dok su ostatak od 41 posto činile ostale vrste otpada uključujući i miješane frakcije poput glomaznog otpada, ostataka od čišćenja ulica i sl. 

Time se udio odvojeno sakupljenog komunalnog otpada (sve vrste osim miješanog komunalnog otpada) povećao za četiri postotna boda u odnosu na 2019. godinu, čime se nastavlja trend rasta stope odvojeno sakupljenog komunalnog otpada.

 

Kuhinje i kantine 

Količina odvojeno sakupljenog komunalnog otpada u 2020. iznosila je 686.475 tona, što je za 15.705 tona više nego u 2019. godini. Rastu je najviše pridonijelo povećanje odvojeno sakupljenog biootpada iz kuhinja i kantina u organizaciji jedinica lokalne samouprave te smanjenje količina miješanog komunalnog otpada i to ponajprije u velikim gradovima - Zagrebu, Splitu, Osijeku, Dubrovniku, Puli itd. 

Kao i prethodne godine, u odvojeno sakupljenom komunalnom otpadu najveći udio činili su papir i karton, glomazni otpad, biootpad i plastika.