Grad Novalja zaprimio je dopis Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) u kojem se navodi kako projekt Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala – Sortirnica ispunjava sve kriterije prihvatljivosti za sufinanciranje sredstvima Europske unije. 

Ukupno prihvatljivi troškovi projektnog prijedloga, javlja Grad Novalja, iznose 7.953.903 kuna, a bespovratna sredstva EU-a 6.760.817 kuna.