Europska investicijska banka (EIB) i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) potpisale su jučer sporazum o podršci HBOR-u za uspostavljanje vlastitih savjetodavnih službi i jačanje kapaciteta za podršku ulaganjima u ključne sektore hrvatskog gospodarstva, poput zaštite okoliša, učinkovitog korištenja resursa, kružnog gospodarstva, pametnih gradova i socijalne infrastrukture. 

Zahvaljujući financijskoj potpori Savjetodavnog centra u okviru Plana ulaganja za Europu, HBOR će ojačati svoj kapacitet za pružanje tehničke pomoći i savjetodavnih usluga s ciljem povećanja aktivnosti ulaganja u prioritetne sektore hrvatskog gospodarstva. 

HBOR će utvrditi niz projekata kojima je potrebna savjetodavna podrška te pomoći hrvatskim JLPRS-ovima u pripremi i provedbi pilot projekata, poticanju ulaganja i rasta u nedovoljno razvijenim područjima, izvijestila je Europska komisija


Podrška klijentima 

"S ponosom podržavamo HBOR, našeg lokalnog partnera, u njegovim naporima za poticanje zelenog i održivog rasta u Hrvatskoj. Nakon pandemije, sada je još važnije staviti na raspolaganje naše znanje i iskustvo lokalnim partnerima kako bismo im pomogli u postizanju održivog oporavka kroz savjetovanje u pripremi kvalitetnih projekata za financiranje koje nude naše dvije institucije te europski fondovi dostupni u novom Višegodišnjem financijskom okviru", izjavio je Dario Scannapieco, potpredsjednik EIB-a zadužen za aktivnosti u Hrvatskoj. 

"Glavni nam je cilj povećati kvalitetu i volumen održivih investicija javnog sektora u Hrvatskoj te tako pridonijeti uravnoteženom društvenom i gospodarskom regionalnom razvoju, što je jedan od strateških ciljeva našeg poslovanja. Pružanjem podrške klijentima iz javnog sektora u razvoju i strukturiranju investicije te pripremi potrebne dokumentacije povećat ćemo uspješnost njihove realizacije i mogućnost financiranja kroz korištenje sredstava fondova Europske unije", istaknula je Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a. 


Novi mehanizam 

Strategija poslovanja Hrvatske banke za obnovu i razvitak za razdoblje 2020. – 2024. utvrđuje pet strateških ciljeva, od kojih je jedan poticanje gospodarskog i socijalno uravnoteženog i održivog regionalnog, ruralnog i urbanog razvoja Hrvatske. 

Savjetodavna podrška HBOR-a bit će vodič hrvatskim općinama, gradovima i županijama za učinkovito korištenje dostupnih financijskih sredstava EU-a i izvora financiranja za projekte koji pridonose društvenom i gospodarstvom razvoju zemlje. HBOR će također organizirati razne aktivnosti za podizanje svijesti i poslovni razvoj kako bi informirao lokalne vlasti o postojanju novog mehanizma savjetodavne potpore, kao i o određenim temama vezanim za strukturiranje i pripremu projekata. 

Ovaj se sporazum temelji na savjetodavnoj i tehničkoj pomoći koju je EIB već pružao javnim i privatnim nositeljima projekata u Hrvatskoj u području energetske učinkovitosti, poljoprivrede, pametnih gradova, održive infrastrukture i institucionalnih kapaciteta.