"Invazivne strane vrste su globalno jedna od pet glavnih prijetnji za bioraznolikost, a k tome imaju negativan utjecaj na zdravlje ljudi i gospodarstvo. Klimatska i kriza bioraznolikosti pridonose pojačanom širenju stranih vrsta i negativnom utjecaju. Zato je nužno kontinuirano raditi na smanjenju i, gdje je moguće, zaustavljanju unošenja i nastanjivanja stranih vrsta u prirodu Hrvatske", rekao je Aljoša Duplić, ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, tijekom završne konferencije projekta 'Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta' koja je održana jučer u Zagrebu. 

Korisnik projekta bilo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR), a provodio se od travnja 2017. do lipnja 2021. godine. 

Ukupna vrijednost projekta je približno 15,2 milijuna kuna, od čega je sufinanciranje Europske unije iznosilo nešto više od 12,9 milijuna kuna (85 posto).


Prevencija i edukacija 

On je istaknuo kako je zahvaljujući ovom projektu, kao i svim ostalim aktivnostima koje se provode, povećana svijest u javnosti o tome što su invazivne strane vrste i zašto je važno spriječiti njihovo širenje. 

To pokazuju i rezultati anketa prema kojima 2013. godine 64 posto ispitanika nije znalo što su to invazivne strane vrste. A sada je isto odgovorilo 25 posto ispitanika. 

"Upravo su prevencija i edukacija jedan od glavnih alata za rješavanje ovog problema i zato nam je drago vidjeti da naš rad daje rezultat", naglasio je.

 

Informacijski sustav i aplikacija 

Na popisu stranih vrsta za Europu trenutačno se nalazi više od 12 tisuća stranih vrsta, a prema procjenama 10 do 15 posto od toga su invazivne strane vrste. U prirodi Hrvatske trenutačno je zabilježeno nešto više od 900 stranih vrsta, uključujući oko 650 biljnih i oko 250 životinjskih vrsta. 

Preduvjet za odgovarajuće i učinkovito upravljanje invazivnim stranim vrstama je dobro poznavanje postojećeg stanja stranih i invazivnih stranih vrsta u Hrvatskoj. Strategija EU-a za bioraznolikost do 2030. godine postavila je cilj da za 50 posto moramo smanjiti broj vrsta ugroženih invazivnim stranim vrstama, što će iziskivati velike napore i brojne aktivnosti u razdoblju pred nama, javlja MINGOR

U sklopu projekta je, među ostalim, izrađen informacijski sustav o stranim i invazivnim stranim vrstama (dostupan na web stranici www.invazivnevrste.hr) kao i aplikacija za pametne telefone koja je namijenjena široj javnosti putem koje zainteresirani građani mogu slati dojave o nalazima stranih i invazivnih stranih vrsta koje uoče u prirodi.