Ministarstvo energetike u javnu je raspravu uputilo Treću reviziju programa razgradnje NE Krško, koja ukupne troškove dekomisije nominalno procjenjuje na 474 mil. eura s PDV-om. Dokument donosi i prvu analizu podjele i preuzimanja radioaktivnog otpada za koje se kaže da je tehnički izvedivo i nije ekonomski pretjerano zahtjevno. istrošeno gorivo do završetka rada elektrane 2043. može ostati u skladištu za suho skladištenje, čija je gradnja predviđena  na lokaciji elektrane. No, skladište krutog radioaktivnog otpada treba što skorije isprazniti te je nužna gradnja skladišta za privremeno skladištenje i manipulaciju.

Kratak rok

Hrvatska i Slovenija trebaju pripremiti nisko i srednje radioaktivni otpad za skladištenje, što će na lokaciji elektrane biti dostupno do 2043. Hrvatska konstatira da će svoj dio nisko i srednje radioaktivnog otpada prije preuzimanja, koje je planirano 2023., obraditi u trećoj zemlji koja ima za to predviđeno postrojenje, dok će ga Slovenija pripremati na lokaciji skladištenja, kod sebe.

Na kraju dokumenta se priznaje da s obzirom na dinamiku razvoja projekta skladišta u Hrvatskoj i Sloveniji postoji bojazan da skladišta za radioaktivni otpad neće biti spremna u periodu 2023.-2025. Do kraja siječnja nacionalni parlamenti trebaju potvrditi Treću reviziju programa razgradnje i to do kraja siječnja, piše Večernjak.U ovom trenutku još nema niti službene odluke da će se otpad skladištiti u skladištu koje će biti izgrađeno u općini Dvor. Ta lokacija, iako neslužbeno odabrana, tek treba biti i potvrđena, a vlada velik otpor lokalnog stanovništva i susjednih općina u Republici Srpskoj, čiji građani se boje kontaminacije.