Šibensko-kninska županija raspisala je javni natječaj za financiranje javnih potreba iz područja zaštite okoliša i prirode za ovu godinu. Predmet tog natječaja je prikupljanje prijedloga programa/projekata ili aktivnosti udruga i drugih organizacija civilnog društva koji su usmjereni na rad na području zaštite okoliša i prirode te održivog razvoja Šibensko-kninske županije. 

Ukupno planirana vrijednost za sufinanciranje projekata iznosi 80 tisuća kuna, za što su sredstva osigurana u proračunu te županije za ovu godinu. 

"Financijska potpora za pojedini program/projekt može se dobiti u iznosu od najmanje dvije tisuće do najviše 20 tisuća kuna", objavljeno je na stranicama Šibensko-kninske županije

Prijavitelji mogu prijaviti i ugovoriti najviše jedan program/projekt. Razdoblje provedbe je do 31. prosinca. 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave javnog natječaja te završava 1. travnja. 

Više o tome moguće je saznati OVDJE