Nakon Debeljaka kod Zadra, i u Istru je stigao najsuvremeniji meteorološki radar zahvaljujući strukturnom Projektu modernizacije meteorološke motriteljske mreže u Hrvatskoj – METMONIC, kojeg provodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Meteorološkim radarom dodatno će se povećati kvaliteta praćenja opasnih meteoroloških pojava na sjevernom Jadranu, priopćio je DHMZ. 

Instalacija drugog od ukupno tri dvostruko polarizirana Doppler radara na Jadranu počela je početkom ovoga tjedna na lokaciji Goli kod Labina. 

Njegovo postavljanje omogućit će kvalitetnije praćenje pojava u atmosferi te poboljšanje rane najave i utvrđivanja olujnih pojava nad Jadranom i kopnom. "Time će se značajno unaprijediti kvaliteta upozorenja na izvanredne i opasne vremenske pojave te omogućiti preciznije prognoze vremena", objavljeno je na stranicama DHMZ-a.

 

U stvarnom vremenu 

U Istri je već instalirana nova visinska postaja na lokaciji Monte Kope kod Pule, a sada se uspostavlja novi radarski centar kod Labina. Sve navedeno su aktivnosti opsežnog projekta METMONIC kojeg od 2017. provodi DHMZ. 

Ovom modernizacijom prvi put u povijesti cijelo područje Hrvatske bit će pokriveno radarskim mjerenjima, a prvi put će i neke lokacije dobiti automatsku meteorološku postaju. Realizacijom projekta povećat će se količina i kvaliteta podataka o vremenu, klimi, stanju voda i kvaliteti zraka, a time i bolje praćenje klime i pripremljenost na posljedice klimatskih promjena u Hrvatskoj.

"DHMZ u svojem 75-godišnjem postojanju nikada nije imao tako opsežna ulaganja u modernizaciju svoje motriteljske mreže kao ovim projektom METMONIC. Ukupna vrijednost projekta METMONIC je oko 350 milijuna kuna, od čega 85 posto financiraju strukturni fondovi Europske unije, a 15 posto Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Vrijednost METMONIC-a je vrijednost gotovo četverogodišnjeg proračuna DHMZ-a. Uspostavom suvremenog meteorološkog motriteljskog sustava očekujemo kvalitetnije, prostorno i vremenski gušće podatke motrenja vremena, klime i mora. Podaci će biti raspoloživi našim građanima online, u realnom vremenu, što će značajno pridonijeti i poboljšanju naših usluga, kvaliteti klimatskih i vremenskih analiza, ali jednako tako i prognoza", istaknula je glavna ravnateljica DHMZ-a Branka Ivančan-Picek.

 

Usidrena plutača 

Projektom METMONIC modernizirat će se i prizemne meteorološke postaje na području sjevernog Jadrana (glavne, klimatološke i kišomjerne postaje) čime će podaci biti dostupni svega nekoliko minuta nakon mjerenja, dok će se za dio lokacija povećati i broj meteoroloških parametara koji će se pratiti. 

Modernizacija donosi i povećanje učestalosti mjerenja na postajama. U odnosu na sadašnja mjerenja na klimatološkim postajama koja se obavljaju tri puta dnevno, modernizirane postaje meteorološke pokazatelje mjerit će svakih 10 minuta. 

"U travnju su postali dostupni podaci meteorološkog radara Debeljak kod Zadra, a danas, 9. svibnja, počinje instalacija meteorološkog radara na lokaciji Goli iznad Labina. Planirano je da područje Istre i Hrvatskog primorja pred kraj svibnja bude pokriveno meteorološkim radarskim mjerenjima s navedene dvije lokacije intervalom mjerenja od svakih pet minuta. Jednako tako, jedna od pet meteorološko-oceanografskih plutača bit će usidrena na sjevernom Jadranu, a sve navedeno se odvija u Projektu modernizacije meteorološke motriteljske mreže u RH-METMONIC", poručio je voditelj projekta Stjepan Ivatek-Šahdan

Planirano trajanje projekta je do 2023. godine te će se njegovim završetkom dodatno unaprijediti kvaliteta izvršenja nekih od ključnih zadaća DHMZ-a. Projekt METMONIC se provodi uz podršku Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.