Nakon 30 godina ponovno su uspostavljena mjerenja stanja atmosfere po visini na glavnoj meteorološkoj postaji (GMP) Slavonski Brod. 

Zahvaljujući strukturnom projektu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) METMONIC, koncem svibnja postavljen je lidar (engl. Light Detection and Ranging), za sada jedini takav uređaj u Hrvatskoj. 

DHMZ će koristiti lidar za mjerenje smjera i brzine vjetra po visini, detekciju aerosola, a time i razine onečišćenja u zraku, podnice i strukture oblaka te visine prizemnog graničnog sloja (PBL). Navedeni podaci bit će od velike važnosti za područje Slavonskog Broda, izvijestio je DHMZ.

 

Pouzdani podaci 

Instalaciju instrumenta i edukaciju zaposlenika DHMZ-a o radu vodio je predstavnik tvrtke Vaisala koja je uređaj proizvela. Edukacija je održana i u Slavonskom Brodu i s udaljenog računala u Zagrebu kako bi se obavile sve provjere skeniranja atmosfere, prijema i obrade podataka te ostvarili potrebni preduvjeti za početak rada uređaja. 

Ovo je i prva od potrebnih 450 uspostavljenih ili moderniziranih meteoroloških postaja u projektu METMONIC. Tijekom idućeg razdoblja nastavit će se modernizacija meteoroloških mjerenja na meteorološkim postajama kako bi se osigurali pouzdani podaci reprezentativni za područja Hrvatske za potrebe rada prognostičkih sustava (atmosferskih, hidroloških, oceanografskih, agrometeoroloških i drugih) kao i sustava ranog upozorenja na opasne vremenske pojave te praćenja klime i prilagodbi na klimatske promjene

Ukupna procijenjena vrijednost projekta METMONIC je 343.914.506,50 kuna (45.251.908,75 eura), od toga 85 posto financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 15 posto Hrvatska iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).