Više od dvije trećine Europljana smatra da bi Europska unija trebala predložiti dodatne mjere za poboljšanje kvalitete zraka, otkriva novo istraživanje Eurobarometra

Također, istraživanje u kojem je ispitano više od 27 000 građana u svim članicama EU-a pokazuje kako više od polovine njih smatra da kućanstva, proizvođači automobila i energije te poljoprivrednici i javna tijela ne čine dovoljno za promicanje dobre kvalitete zraka


Šteta na usjevima 

Povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella je istaknuo kako onečišćenje zraka u EU-u uzrokuje više od 400 000 slučajeva preuranjene smrti svake godine i društvo plaća veliku cijenu za, među ostalim, zdravstvenu skrb, izgubljene radne dane te štetu na usjevima i zgradama. 

"Komisija članicama i poduzećima osigurava stručno znanje, razmjenu najboljih praksi i smjernice te potporu za ulaganja i financiranje kako bi se poboljšala kvaliteta zraka za sve. S druge strane, poduzimamo pravne mjere protiv članica koje ne poštuju propise EU-a", napomenuo je. 


Informiranje o problemima

Istraživanje je pokazalo i da je potrebno bolje informirati o kvaliteti zraka, posebice na nacionalnoj razini. Većina ispitanika smatra da nije dobro obaviještena o problemima kvalitete zraka u svojoj zemlji. 

U usporedbi s istraživanjem iz 2017., više ispitanika smatra da se kvaliteta zraka u proteklih 10 godina smanjila, iako podaci iz izvješća o kvaliteti zraka zapravo pokazuju znatna poboljšanja u tom razdoblju.