Prema rezultatima mjerenja koja su predstavljena na konferenciji u Europskom parlamentu, granične vrijednosti zagađenja lebdećim česticama u neposrednoj blizini TE Tuzla su od 41 dan bile prekoračene 25 puta. Usprkos rezultatima mjerenja odgovorne institucije nisu niti jednom reagirale na zagađenje iz TE Tuzla. Mjerenja je od listopada 2016. do svibnja ove godine provela organizacija CEE Bankwatch, u suradnji s partnerima u lokalnim zajednicama u kojim su locirane termoelektrane u BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Bugarskoj i Rumuniji. Četiri zemlje zapadnog Balkana u kojima je proveden monitoring imaju ključnu poveznicu, a to je proizvodnja električne energije u zastarjelim termoelektranama na ugljen koje imaju slabu ili nikakvu kontrolu emisija iz svojih postrojenja i s deponija šljake i pepela. Ovo je faktor koji nesumnjivo doprinosi visokom nivou zagađenja koje je registrirano prilikom mjerenja na ovim lokacijama. Najnoviji izvještaj o kvalitetu zraka EEA, koji je koristio podatke iz 2013. procjenjuje da samo zagađenje lebdećim česticama 2,5 svake godine ubija 18.310 ljudi u BiH, Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji. Za Europsku komisiju ova situaciju je vrlo uznemirujuća. "Koncentracije PM10 na Zapadnom Balkanu su u gornjem opsegu koncentracija ikad primjećenih u EU. Zagađenje prašinom ima poseban izazov zbog široke upotrebe lignita, smeđeg ugljena i biomase za grijanje ili proizvodnju električne energije, pa bi smanjivanje upotrebe ugljena i njegova zamjena čistijim gorivom bio prvi korak prema čistijem zraku", rekao je Francois Wakenhut, šef odjela za čist zrak pri Generalnom direktoratu za okoliš.  Članovi Europskog parlamenta, predstavnici EK, nevladine organizacije i predstavnici ugroženog lokalnog stanovništva su na konferenciji koja je održana u ponedjeljak u Europskom parlamentu izrazili zabrinutost zbog zagađenja zraka na zapadnom Balkanu i pozvali na hitne akcije i provođenje mjera za smanjenje zagađenja, priopćeno je iz Udruženja za zaštitu i unapređenje okoliša prirode i zdravlja Ekotim.