TE Pljevlja 2 na sudu

Autor: N.D. Objavljeno: 17.05.2017. 🕜 10:10 Lokacija: Podgorica (Crna Gora)

Zeleni traže rušenje Studije utjecaja na okoliš jer joj nedostaje niz elemenata

Crnogorska nevladina udruga Green Home je podnijela tužbu Upravnom sudu u Podgorici kojom se traži poništenje odluke o odobrenju studije utjecaja na okoliš za projekt drugog bloka termoelektrane na ugljen u Pljevljima. Rješenje, koje je Agencija za zaštitu životne sredine izdala 22. veljače 2017. nije imalo sve elemente propisane Zakonom o procjeni utjecaja na okoliš. Tako, u rješenju nisu navedeni razlozi na kojima se odluka zasniva, razlozi o prihvaćanju ili odbijanju primjedbi zainteresiranih strana, kao ni definiranje najvažnije mjere koje je nosilac projekta dužan poduzeti u cilju sprječavanja, otklanjanja, ublažavanja ili saniranja štetnih posljedica izgradnje i rada termoelektrane. Između ostalog, projekt izgradnje TE Pljevlja 2 nije usklađen s novim standardima koji su u travnju usvojeni u Europskoj uniji a koji predviđaju mnogo strože granične vrijednosti emisije zagađujućih čestica. Ovo znači da bi nova termoelektrana, u slučaju da bude izgrađena zagađivala zrak više nego što je dozvoljeno i doprinijela pogoršanju ionako već lošoj kvaliteti zraka u Pljevljima, a ne utjecala na njegovo poboljšanje kako se to u Studiji navodi. Elaboratom nisu razmatrane emisije CO2 iz termoelektrane i nije analizirano kako bi Crna Gora mogla doprinijeti ostvarenju ciljeva Europske unije za smanjenje emisije stakleničkih plinova u slučaju da se drugi blok termoelektrane izgradi. Osim toga, sporan je i način analiziranja utjecaja na zdravlje koji je napravljen na osnovu ljestvice vrednovanja (0-4) koja je podložna subjektivnoj ocjeni, a ne primjenom metoda za kvantifikaciju utjecaja. Pitanje je također zbog čega nisu dostupni podaci o zdravlju stanovnika Pljevlje za period poslije 2012. godine. Po mišnjeu zelenih, rješenje treba poništiti i ponovo razmotriti da li je cijeli projekt isplativ i izvediv.

TAGOVI