Energetskim objektima udvostručena naknada za korištenje prostora

Autor: N.D. Objavljeno: 27.06.2013. 🕜 15:09 Lokacija: Zagreb

Naknadu će morati plaćati HEP, vjetroelektrane i veće Sunčane elektrane

Vlada je jučer donijela Odluku o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije, a odnosi se na većinu elektrana u Hrvatskoj, pa i na obnovljive izvore. Tu naknadu plaćat će HEP lokalnim sredinama za sve svoje proizvodne objekte, a ovom odlukom ona je povećana dva puta u odnosu na dosadašnju. Po novome predlaže se jedinstven novi koeficijent za sve proizvodne objekte za izračun iznosa naknade za sve proizvodne objekte u iznosu od 1,5% od proizvodne cijene utvrđene odlukom Vlade o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu, odnosno u iznosu od 0,795 lp/kWh proizvedene energije u prethodnom mjesecu. 
Do sada se primjenjivala odluka o visinama naknada iz 1995., a struja je u međuvremenu dvostruko skuplja. Među HEP-ovim objektima jedina iznimka je HE Dubrovnik gdje je ta naknada sada dvostruko smanjena. Koliko novaca će HEP po toj osnovi morati plaćati još nismo uspjeli doznati. 
Naknadu su dužne plaćati i povlašteni proizvođači električne energije iz vjetroelektrana snage veće od 1 MW, sunčanih elektrana snage veće od 0,3 MW, geotermalnih i HE instalirane snage veće od 1 MW, a ona iznosi 0,01 kn/kWh isporučene električne energije. Ta sredstva lokalni proračuni trebali bi koristiti za financiranje projekata energetske učinkovitosti, eko-studije za energetske projekte, projekte pomoći ugroženim kupcima na svom području i slično. 

TAGOVI