ESCOM projekt - podizanje svijesti o načinima za smanjivanje emisija

Autor: N.D. Objavljeno: 22.03.2019. 🕜 09:49 Lokacija: Zagreb

Naftno-plinska industrija sada može iskalkulirati kako smanjiti emisije

Pri kraju je provedba važnog projekta za državu Hrvatsku. Riječ je o projektu ESCOM koji provodi Rudarsko-geološko-naftni fakultet, a glavni cilj mu je podizanje svijesti javnosti o mogućnostima koje naftno-plinska industrija ima za smanjenje emisija. Unutar ESCOM projekta izrađeni su algoritmi i online aplikacija koja objedinjuje proračun pridobivanja energije, potrošnje energije, procjenu emisija CO2 i mogućnost smanjenja emitiranog CO2 utiskivanjem u podzemlje za tri slučaja (plinsko, naftno i geotermalno ležište) izradom sustava kalkulatora koji analitički i numerički procjenjuju te parametre. Online aplikaciji se može pristupiti na stranici http://escom.rgn.hr na kojoj su prikazane i ključne aktivnosti vezane uz projekt. U sklopu projekta provedeno je i istraživanje stavova javnosti o aktivnostima u području klimatskih promjena. Čak 80 % ispitanika smatra kako će utjecaj klimatskih promjena bitno promijeniti kvalitetu života u periodu kraćem od 30 godina, a više od 15% ispitanika je spremno plaćati više račune za električnu energiju ako bi se time bitno utjecalo na globalno zatopljenje. Kao mjere koje ispitanici sa stručnim znanjima u geoznanosti ocjenjuju učinkovitima za borbu protiv klimatskih promjena, ističu se pošumljavanje, reciklaža, energetska učinkovitost i veći udio obnovljivih izvora i pohrana CO2, a slično razmišljaju i ispitanici koji su dio šire javnosti. 
Sredstva za provedbu Programa temeljem odluke Vlade osigurao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a implementira ga Hrvatska zaklada za znanost. Cilj Programa je potpora istraživačkim i razvojnim aktivnostima u području ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama. Ugovor o dodjeli sredstava zaklade Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu i dr.sc. Domagoju Vulinu kao voditelju projekta potpisan je u ožujku 2017. Istraživačku grupa ESCOM projekta RGN fakulteta čine četiri iskusna istraživača, četiri doktoranda i voditelj projekta. Ukupna vrijednost financiranja projekta je oko 650.000,00 HRK, a razdoblje provedbe projekta je od travnja 2017. do travnja 2019. U sklopu projekta su zaposleni i mladi istraživači. 

TAGOVI