Uskoro poziv za iskaz interesa za gradnju Plomina C

Autor: N.D. Objavljeno: 02.07.2012. 🕜 10:23 Lokacija: Zagreb

Interesa ne manjka ali trošak zbrinjavanja CO2 mogao bi odbiti investitore

U fokusu Poslovnog dnevnika je problematika zbrinjavanja ugljičnog dioksida, odnosno plaćanja emisijskih kvota, o čemu će morati voditi računa investitor u Plomin C, 500 MW. Na taj problem upozoravao je sada bivši pomoćnik ministrice zaštite okoliša prof. dr. Davor Škrlec, koji je tvrdi da će upravo zbog tih troškova HEP malo teže naći partnera za taj projekt. Svaka elektrana u EU i u Hrvatskoj će od iduće godine trebati dozvole za emitiranje točno određene količine stakleničkih plinova, te ako se pokaže da je emisija veća od dopuštene na kraju određenog vremenskog razdoblja trgovine, bit će prisiljena ili smanjiti vlastitu emisiju ili kupiti potrebnu količinu prava na emisiju na tržištu emisijskih dozvola. Vezano za problem CO2 u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode kažu da svaki operater postrojenja za proizvodnju struje mora trošak kupovine emisijskih jedinica, kojima će pokriti emisije, uključiti u ukupan godišnji trošak električne energije. Proizvođač na temelju cijene emisijkih kvota CO2 na tržištu odlučuje je li mu povoljnije kupovati kvote ili graditi postrojenje za hvatanje i zbrinjavanje CO2. Europska unija daje potporu za 12 demonstaracijskih projekata toga tima, a komercijalno isplative tehnologija za to još nema.
Iz Ministarstva gospodarstva kažu da je u Plominu C birana najbolja raspoloživa tehnologija, te kako će emisije štetnih plinova uz znatno veću proizvodnju biti smanjene u usporedbi sa sadašnjim stanjem, dok je cijena emisijskih kvota je izražena u ekološkoj studiji. 
Kažu da će za projekt biti interesa a natječaj će se organizirati u dvije faze, od kojih će za prvu poziv biti objavljen za 20-ak dana, a cilj joj je utvrditi interes za sudjelovanje u projektu. Ta faza trajat će dva mjeseca, a nakon tog predkvalifikacijskog kruga s početkom jeseni u drugoj fazi pozivali bi se kandidati za obavljanje dubinskog snimanja i izradu rješenja za poboljšanje sadašnjeg projekta za Plomin C. Taj krug trajao bi između 4 i 5 mjeseci, a odabir partnera planiran je za kraj prvog kvartala 2013. Preliminarni je interes, kažu u MINGO, velik a izrazile su ga ozbiljne europske i svjetske kompanije koje, dodaju, ne bi čekale objavu za tender projekta koji nije isplativ. 

TAGOVI