Nezaobilazno djelo za sve koji se bave ventilacijom i klimatizacijom

Autor: B.L. Objavljeno: 07.09.2015. 🕜 15:00 Lokacija:

Nakon 12 godina iz tiska uskoro izlazi novo, treće izdanje 'Priručnika za ventilaciju i klimatizaciju'. Riječ je o jednom od rijetkih sveobuhvatnih djela iz područja tehnike hlađenja, ventilacije i klimatizacije na hrvatskom jeziku, koje će svakako biti od koristi u svakodnevnom radu svima koji se tim područjima bave.

Nakon što je prošle godine uistinu veliku popularnost doživjelo novo, sedmo izdanje 'Plinarskog priručnika', objavljeno čak 13 godina nakon prethodnog, jasno je zašto se pristupilo objavljivanju novog, 3. izdanja 'Priručnika za ventilaciju i klimatizaciju'. Uostalom, prvo izdanje tog sveobuhvatnog priručnika iz područja tehnike hlađenja, ventilacije i klimatizacije koje je razmjerno slabo pokriveno literaturom na hrvatskom jeziku, izašlo je 2000, da bi tri godine kasnije uslijedilo 2. izdanje.

No, u proteklih 13 godina mnogo se toga promijenilo u tehnici hlađenja, ventilacije i klimatizacije, a ENERGETIKA MARKETING, izdavač oba dosadašnja izdanja, je 2007. pokrenula i održavanje stručnog skupa pod nazivom Klima-forum koji pokriva teme upravo iz tog područja. Treba li stoga više razloga za odluku o izradi novog djela?
U skladu s time, pripreme na izradi nove knjige započele su još prije dvije godine, da bi se rad na njemu intenzivirao u proteklih nekoliko mjeseci. Tako je okupljeno 25 suradnika koji su pokrili gotovo sva područja tehnike hlađenja, ventilacije i klimatizacije. Najveći dio dosadašnjeg sadržaja je značajno osuvremenjen, a neka poglavlja u cijelosti su izmijenjena, u skladu s promjenama u proteklih 13 godina.
Upravo sada, knjiga je sa svojih 520 stranica pred odlaskom u tiskaru, da bi sve bilo spremno za njezino prigodno predstavljanje na 5. klima-forumu 1. listopada ove godine u Zagrebu.
Prvo poglavlje knjige podrobno govori o termodinamičkim, fiziološkim i meteorološkim osnovama tehnike ventilacije i klimatizacije. Pri tome su najprije obrađene neke osnovne fizikalne i termodinamičke veličine i pojmovi, a zatim i izmjena topline, klimatske značajke Hrvatske, projektne temperature i Sunčevo zračenje.
Drugo poglavlje nosi naslov 'Osnovne tvari u sustavima ventilacije i klimatizacije' i u njemu su prikazana osnovna svojstva glavnih prijenosnika energije koji se koriste u tehnici ventilacije i klimatizacije: zraka, vode i radnih tvari.
U trećem poglavlju sažeto su dane osnove proračuna sustava ventilacije i klimatizacije u skladu s 'Algoritmom za proračun potrebne energije za primjenu ventilacijskih i klimatizacijskih sustava kod grijanja i hlađenja prostora zgrade' autora s Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu na osnovi odgovarajućih podzakonskih propisa i normi, ali i svjetske prakse.
'Sustavi ventilacije i klimatizacije' naslov je četvrtog poglavlja, u kojemu su ukratko prikazane njihove najvažnije značajke i podjela, ali i osnovni procesi koji se u njima zbivaju.
Peto poglavlje obrađuje tzv. klasične sustave ventilacije i klimatizacije, odnosno one u kojima se kao prijenosnik energije koristi samo zrak. Prikazane su neke njihove osnovne značajke i podjela, a zatim i glavne značajke i uloga njihovih pojedinih dijelova. Uz to, podrobno su opisane osnove sustava ventilacije i klimatizacije s promjenjivim protokom zraka i dan je osvrt na povrat topline u sustavima ventilacije i klimatizacije velikih hala.
U šestom poglavlju obrađeni su sustavi ventilacije i klimatizacije sa zrakom i vodom kao prijenosnicima energije, pri čemu su također najprije prikazane neke njihove osnovne značajke, a zatim i značajke i uloga njihovih pojedinih dijelova.
Sedmo poglavlje naslovljeno je 'Sustavi klimatizacije sa zrakom i radnim tvarima kao prijenosnicima energije' i u njemu su obrađena rješenja, oprema i uređaji koji se danas u široj javnosti podrazumijevaju kao 'sustavi klimatizacije'. Dakle, sažeto su prikazane osnovne izvedbe takvih sustava i podrobno su opisani sustavi klimatizacije s promjenjivim volumenom radne tvari (tzv. VRV-sustavi ili VRF-sustavi), rješenja za opremanje rashladnih komora i sustavi za povrat topline.
U osmom poglavlju pod naslovom 'Akustika u sustavima ventilacije i klimatizacije' obrađen je jedan od problema povezanih s takvim sustavima, a to je buka i to s pojašnjenima i prikazom načina za njezino sprječavanje.
Deveto poglavlje sažeto se bavi zaštitom od požara u sustavima ventilacije i klimatizacije, pri čemu je glavni naglasak stavljen na protupožarne zaklopke.
U desetom poglavlju obrađena je regulacija u sustavima ventilacije i klimatizacije, uz prikaz nekih osnovnih značajki i vrsta regulacije te osnovnih pojmova regulacijske tehnike i primjere upravljanja i regulacije dijelova sustava ventilacije i klimatizacije.
U 11. poglavlju, pod naslovom 'Zaštita okoliša i sustavi ventilacije i klimatizacije' najprije je pojašnjen zakonski okvir zaštite ozonskog sloja, a zatim je sažeto prikazana problematika zamjene radnih tvari u rashladnoj tehnici.
Poglavlje 12. nosi naslov 'Prilozi' i u njemu se najprije govori o primjeni važećih mjernih jedinica, a zatim su podrobno popisane važnije direktiva, zakoni, podzakonski i strukovni propisi i norme iz područja ventilacije i klimatizacije.
Konačno, u poglavlju 13. prikazano je nekoliko primjera izvedenih projekata i/ili rješenja iz područja ventilacije i klimatizacije, na čijem su ostvarivanju sudjelovali neke od vodećih domaćih i svjetskih tvrtki iz tog područja.
Zbog svega toga ne treba sumnjati da će i ovo izdanje 'Priručnika za ventilaciju i klimatizaciju' doživjeti uspjeh svojih prethodnika.
Vidimo se stoga 1. listopada ove godine na Klima-forumu i njegovom predstavljanju...

TAGOVI