Domaći UNP bi trebalo forsirati kao prijelazno i alternativno gorivo

Autor: N.D. Objavljeno: 07.12.2016. 🕜 13:31 Lokacija: Zagreb

Hrvatska bi padom tržišta UNP-a mogla izgubiti 14 milijuna kuna

Zajednica za ukapljeni naftni plin Hrvatske gospodarske komore podupire donošenje Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva, kojim se primjenjuje Direktiva 2014/94 EU (dalje u tekstu Direktiva). No, smatraju da Direktivu treba primijeniti tako da se uvaže sve posebnosti država članica kada su u pitanju alternativna goriva.  Zajednica za ukapljeni naftni plin HGK u više je navrata dala do znanja da je ukapljeni naftni plin (UNP) alternativno gorivo kojeg imamo na raspolaganju u više nego dvostrukim količinama od potrebnih za domaće tržište, i to iz vlastite proizvodnje. U skladu s tim, trebao bi biti prepoznat i korišten kao prijelazno sredstvo prema niskougljičnoj energetici. Prilikom buduće primjene Direktive, potrebno je uzeti u obzir potencijalnu dostupnost goriva, različitim putevima opskrbe i pripadajućim troškovima primjene. Treba imati na umu i da će države članice EU morati definirati nacionalne okvire politike uspostavom cilja, ali taj cilj mora podupirati ostale i postojeće ciljeve i obveze Hrvatske i njenoga gospodarstva te mora s njima biti usklađen. Vlastita je proizvodnja autoplina dvostruko veća od potražnje na tržištu RH te se uvoze vrlo male količine, uglavnom porijeklom iz prerade prirodnog plina znanstveno je dokazano da se uporabom autoplina, u odnosu na druge naftne derivate (benzin i dizel), pridonosi smanjenju emisija štetnih plinova, u prvom redu CO2. Vozila koja su konvertirana na plin značajno emitiraju štetne plinove, a pregradnjom benzinskih/dizelskih motora na autoplin dao bi se znatan doprinos smanjenju onečišćenja zraka i okoliša u cjelini, ali i prevenciji nezaraznih kroničnih bolesti kao posljedice onečišćenog okoliša. Autoplin je u odnosu na ostala alternativna goriva i dalje cjenovno prihvatljiv, što je za tržište RH i kupovnu moć građana vrlo važno. Uzme li se u obzir da je u 2014. godini ukupna potrošnja UNP u RH iznosila otprilike 140.000 tona, država bi daljnjim urušavanjem tržišta UNP-om na godišnjoj razini samo s aspekta trošarina u budućnosti mogla izgubiti približno 14 milijuna kuna, jer je trošarina na UNP u ovom trenutku 100 kn/1000 kg, dok je za električnu energiju ta trošarina jednaka nuli. Uz to UNP je trenutno stopostotno domaće alternativno gorivo.

TAGOVI