Naslovnica   →Plin

Eko Kvarner dao primjedbe na SUO za LNG-terminal na Krku

Autor: N.D. Objavljeno: 14.02.2014. 🕜 14:23 Lokacija: Krk

Zeleni traže doradu studije za koju kažu da nije ocijenila sve raspoložive tehnike niti je dobro ocijenila rizike

Udruga Eko Kvarner na konferenciji za medije izvijestila je o svojim primjedbama na studiju utjecaja na okoliš za izgradnju LNG terminala na Krku. Zeleni predlažu da se Studija koja je do danas bila na javnoj raspravi vrati na doradu izrađivačima jer drže da ona nije ocijenila sve danas dostupne tehnologije niti je realno i u potpunosti ocijenila mogući utjecaj na okoliš jedine predložene tehnologije. "I dalje su u predloženim rješenjima prisutni: značajno vizualno zagađenje, nepovoljni podmorski radovi na produbljivanju pristana, nekvalitetno i nepotpuno procijenjeni rizik, te ponovo, neuvrštavanje u Studiju možda ponajbolje tehnologije koja bi vjerojatno imala najmanje štetan utjecaj na okoliš. Pritom mislimo na tehnologiju terminala na brodu integrirano s termoelektranom na kopnu, kao što je nedavno instalirani „FSRU Toscana ispred Livorna", kažu zeleni koji se zalažu za gradnju plinske elektrane na lokaciji snage 150 MW. Sve to smatraju važnim jer stručni radovi međunarodno priznatih stručnjaka ukazuju da bi se baš s takvim rješenjem mogli dobiti eventualno prihvatljivi utjecaji na okoliš projekta, jer tada ne bi bilo korišteno more za regasifikaciju, ne bi bili potrebni skupi i štetni podvodni radovi na produbljenju pristana, ne bi se radili skupi i vizualno iritantni spremnici na kopnu te bi se u slučaju incidenta na susjednim postrojenjima (DINA i JANAF) plutajući terminal s pripadajućim spremnikom brzo i jednostavno mogao udaljiti na sigurnu udaljenost. Ističu da smatraju da je plin najprihvatljivije fosilno gorivo i da je njegova primjena kao supstituta za ugljen i naftu optimalno rješenje u neizbježnoj tranziciji u postfosilno društvo i dominantnu upotrebu OIE. Naglašavaju da je LNG-projekt i dalje bez poznatog investitora i bez poznatog kupca, njegova realizacija je i dalje upitna pa je cijela ova procjena zapravo dobra mogućnost da se slobodnije i kvalitetnije prouče sva moguća rješenja.

TAGOVI