U prvom krugu nije bilo interesa za Inin plin

Autor: N.D. Objavljeno: 14.04.2014. 🕜 12:59 Lokacija: Zagreb

Plin se u četvrtom krugu prodaje može kupiti za 25% od početne cijene

Danas je u tvrtki PSP održan prvi krug otvorenog postupka prodaje plina u skladištu Okoli. Riječ je o oko 190 milijuna m3 Ininog plina po početnoj jediničnoj cijeni od 2,29 kn/m3 (0,2473 kn/kWh), što je bila cijena koju je predložio Prirodni plin. Iz PSP-a doznajemo da u prvom krugu nije bilo interesa za kupovinu plina, te da će se sutra održati drugi krug nadmetanja. Za plin se mogu nadmetati samo korisnici skladišta, Prirodni plin, PPD, MET Croatia Energy Trade i Plinacro, a takav razvoj situacije je očekivan jer će u narednim krugovima prodaje - a ima ih još tri - plin moći kupiti po nižoj cijeni. U drugom krugu prodaje najniža cijena s kojom ponuditelj može sudjelovati iznosi 75% početne najniže jedinične cijene određene Odlukom o najnižoj cijeni plina. U trećem krugu bit će to 50% najniže cijene, a u četvrtom krugu 25% početne najniže cijene. U slučaju da se taj plin prodaje po cijeni 25% od početne, gubitak u prihodu Prirodnog plina iznosio bi gotovo 350 milijuna kuna, izračunali su u Ini.

TAGOVI