Knjiga koju bi trebao imati svatko kome je oprema pod tlakom dio svakodnevnog posla

Autor: Objavljeno: 27.05.2021. 🕜 15:59 Lokacija:

Na 18. hrvatskom seminaru o tlačnoj opremi, 1. srpnja ove godine u Kongresnom centru 'Antunović' u Zagrebu, između ostaloga, bit će predstavljen priručnik 'Stabilna oprema pod tlakom', kruna dugogodišnjeg rada prof. dr. sc. Srećka Švaića, dipl. ing. u području opreme pod tlakom.

U godinu dana primjene novog Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 75/2020) primijećeni su određeni nedostaci i nedorečenosti koje će trebati riješiti. Primjerice to su, nedorečenost pojma ‘stalni radni odnos’ kada se radi o osoblju inspekcijskih tijela, nedostatno razdoblje za uvođenje novih inspektora u posao, nekorektnosti pri izvođenju pregleda, nepoštivanje procedura zadanih normama, problematika vatrogasnih aparata i boca za disanje i ronjenje itd.

Sve to, ali i još mnogo toga bit će teme ovogodišnjeg, 18. hrvatskog seminara o tlačnoj opremi koji se održava 1. srpnja u Kongresnom centru 'Antunović' u Zagrebu. Naravno, ne treba sumnjati da će i ovogodišnji skup, inače jedini iz tog vrlo važnog stručnog područja ne samo u Hrvatskoj, već i šire, ponovno biti odlično posjećen. Uostalom, tako je bilo i u 'pandemijskim' uvjetima prošle godine.


Nova knjiga - 'Stabilna oprema pod tlakom'

Uz to, na Seminaru će biti predstavljeno i djelo koje bi trebao imati svatko tko u svojem svakodnevnom radu na bilo koji način dolazi u doticaj s opremom pod tlakom. Riječ je o priručniku 'Stabilna oprema pod tlakom' autora prof. dr. sc. Srećka Švaića, dipl. ing., umirovljenog profesora Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i predsjednika Hrvatske sekcije za opremu pod tlakom.

Knjiga je, zapravo, kruna njegovog dugogodišnjeg rada na području opreme pod tlakom i napravljena je sa željom da se znanje i iskustvo koje je više godina prikupljano u radu na konstrukcijama i s regulativom u području opreme pod tlakom i na pripremi materijala za predavanja studentima i izobrazbu osoba koje rade u tom području, budu dostupna svima koji su s time izravno ili neizravno povezani.

U knjizi su stoga dani osnovni zahtjevi koji se postavljaju na opremu pod tlakom u pogledu konstrukcije, izrade, uporabe i nadzora tijekom uporabe, kako bi se ostvario njezin siguran rad u predviđenom radnom vijeku. U njemu će čitateljice i čitatelji pronaći smjernice za razumijevanje i korištenje regulative i za uporabu norma, odnosno tehničkih specifikacija pomoću kojih se osigurava struktura opreme pod tlakom u smislu sigurnosti za ljude, materijalna dobra i okoliš, ekonomičnost i uporabljivost.

Sadržaj knjige podijeljen je u sedam poglavlja, a tu je i poglavlje pod nazivom 'Prilozi' u kojem se donose svi važniji domaći i inozemni propisi i norme u području opreme pod tlakom i cjelovit tekst Tehničkih uputa i preporuka za provođenje periodičkih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom koje služe kao stručna pomoć za provođenje aktivnosti periodičkih pregleda i ispitivanja takve opreme u skladu s Pravilnikom o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti (NN 75/2020). Uz to, to poglavlje donosi i popise ovlaštenih inspekcijskih tijela za provođenje inspekcija opreme pod tlakom, akreditiranih tijela pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji za inspekciju opreme pod tlakom i za ispitivanje, odnosno inspekciju sigurnosnih ventila i prijavljenih tijela u bazi NANDO prema direktivama o opremi pod tlakom, jednostavnim tlačnim posudama i pokretnoj opremi pod tlakom. 

TAGOVI