U Njemačkoj više nisu podobni ni R 1234yf i R 134a

Autor: B.L. Objavljeno: 09.09.2021. 🕜 09:52 Lokacija: Karlsruhe (Njemačka)

Produkti razgradnje tih radnih tvari štetni su za okoliš

Njemački Savezni ured za okoliš (UBA) nedavno je objavio studiju pod nazivom 'Otporni produkti razgradnje halogeniranih radnih tvari i pogonskih plinova u okolišu: vrste, koncentracije u okolišu i zaostale količine s posebnim osvrtom na nove halogenirane zamjenske tvari s malim potencijalom stvaranja efekta staklenika' u kojoj se ističe kako do sada često korištene radne tvari u rashladnoj tehnici R 134a i R 1234yf predstavljaju izrazitu opasnost za okoliš.

Naime, u toj studiji stoji da te dvije radne tvari, ali i još neki hidrofluoroolefini (HFO) nisu opasni za okoliš sami po sebi, već su opasne tvari koje nastaju njihovom razgradnjom u okolišu. Tako pri njihovoj razgradnji u atmosferi može doći do nastajanja za okoliš vrlo štetne trifluoroctene kiseline (TFA) i trifluoracetata. Riječ je o tvarima koje se u atmosferi mogu zadržati vrlo dugo i, prema studiji, imaju značajne štetne posljedice na čovjeka i prirodu (biljke, životinje, podzemne i površinske vode). 

S druge strane, radi se o radnim tvarima koje su u posljednjih nekoliko godina došle u prvi plan kao odlično rješenje za zamjenu do tada korištenih radnih tvari s velikim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP). Tako je R 134a danas posve prisutna u rashladnim i klimatizacijskim uređajima i u dizalicama topline, a R 1234yf je gotovo jedina radna tvar koja se danas koristi u sustavima klimatizacije vozila (no, čija su propuštanja iz tih sustava uistinu velika!). 

Zbog svega toga spomenuta studija preporučuje postupno napuštanje R 1234yf iz primjene, baš kao i svih ostalih radnih tvari i pogonskih plinova pri čijoj razgradnji nastaje trifluoroctena kiselina. To ujedno znači potragu za novim i za okoliš i sve njegove sastavnice još manje štetnim rješenjima, objavio je njemački stručni portal 'CCI.Dialog'.

TAGOVI