EU packe zbog plastičnih vrećica

Autor: N.D. Objavljeno: 05.10.2017. 🕜 10:12 Lokacija: Zagreb

Hrvatska još šuti o mjerama za provedbu direktive o plastičnim vrećicama

Europska komisija u srijedu je poslala Hrvatskoj obrazloženo mišljenje zbog direktive o plastičnim vrećicama i pozvala je da potpuno provede propise Unije u području zaštite zračnog prometa. Komisija je u srijedu poslala obrazloženo mišljenje Hrvatskoj i Rumunjskoj jer još nisu obavijestile Komisiju o mjerama za provedbu direktive o plastičnim vrećicama. Obje zemlje sada imaju dva mjeseca za odgovor, a ako ne dobije zadovoljavajući odgovor, Komisija može Sudu Europske unije uputiti predmete protiv tih država članica. U Europskoj uniji u studenom 2016. izglasana je direktiva koje je cilj smanjiti uporabu laganih plastičnih vrećica. Zemljama članicama prepušteno je da same s predloženog popisa mjera odaberu one kojima će ostvariti zacrtane ciljeve. Između ostaloga, mogu uvesti naknadu ili pristojbe na korištenje takvih vrećica, također mogu odrediti nacionalne ciljeve za smanjenje uporabe tih vrećica tako da se do kraja 2019. potrošnja smanji na najviše 90 vrećica po osobi, a do 2025. na najviše 40 vrećica. Moguće je također i uvesti zabranu takvih vrećica, piše Jutarnji list.

TAGOVI