Odredi ključni broj otpada

Autor: B.O. Objavljeno: 15.03.2021. 🕜 08:14 Lokacija: Zagreb

Aplikacija olakšava i ubrzava kategorizaciju i određivanje vrste otpada

Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja izradio je novu aplikaciju, s namjerom da se posjednicima otpada olakša i ubrza postupak kategorizacije i određivanje vrste (ključnog broja) otpada. 

Kvalitetan postupak kategorizacije važan je za daljnji tijek i gospodarenje otpadom, odnosno odabir optimalnog postupka obrade. 

Kategorizaciju je dužan osigurati posjednik otpada, osim za miješani komunalni otpad. Ako posjednik ne može kategorizirati otpad temeljem dostupnih podataka, dužan je osigurati kategorizaciju otpada putem ovlaštenog laboratorija, izvijestilo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja


Administrativno rasterećenje 

Aplikacija KB*-odredi ključni broj otpada izrađena je u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Pravilnikom o katalogu otpada. Izrada ove aplikacije predviđena je u Planu mjera administrativnog rasterećenja gospodarstvenika. 

Osim određivanja vrste otpada (ključnog broja), ova aplikacija korisnika upućuje na prateće informacije, kao što je moguća prisutnost određenih opasnih svojstava u otpadu. U aplikaciji je otpad moguće pretražiti prema Opisu otpada ili koristeći Katalog otpada. Odabirom pojedinih ključnih brojeva otpada moguće je izraditi vlastiti popis (uži izbor), javlja MINGOR

Preporuka je aplikaciju koristiti u preglednicima Google Chrome ili Firefox.

TAGOVI