Otoci će održivo gospodariti otpadom

Autor: B.L. Objavljeno: 14.10.2019. 🕜 16:14 Lokacija: Zagreb

Započele su radionice o gospodarenju otpadom za djecu na Hvaru, Šolti i Visu

U OŠ Grohote na Šolti održane su prve radionice o zbrinjavanju otpada 'Odgovorno stvaranje i postupanje s otpadom' i 'Kompostiranje' koje se provode u sklopu projekta 'Eko Zeko i otočić'. Edukativne radionice vodi Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce iz Splita, a potkraj listopada 2019. godine predviđeno je održavanje i u drugim osnovnim školama na hrvatskim otocima: 'Ante Anđelinović' u Sućurju, Jelsi i Starom Gradu na Hvaru i u osnovnim školama 'Komiža' i 'Vis' na Visu.


Edukativne i za djecu zanimljive radionice

"Cilj radionica je upoznati učenike s problemom otpada, s naglaskom na važnost odvajanja otpada te osmisliti način promocije odvajanja otpada i recikliranja. Program se sastoji od više radionica za učenike i nastavnike te jedne radionice za nastavnike. Tako će škole istovremeno doprinijeti edukaciji, ali i stvaranju održivog svijeta", istaknula je Margita Radman, voditeljica Odjela edukacije i informiranja javnosti Udruge Sunce. 

Radionice su namijenjene djeci nižih i viših razreda osnovne škole, ali i svim zainteresiranim nastavnicima koji se na njima mogu upoznati s programom, načinima i participativnim metodama rada te stečeno znanje mogu primijeniti i ponoviti s novim generacijama učenika.

"Edukacije pomažu u razvoju suradnje između djece, potiču kritičko razmišljanje, definiraju problem te pomažu u pronalasku i primjeni rješenja. Sudjelovanjem u programu nastavnici će moći dobiti i razviti ideje o načinima i mogućnostima uključivanja edukativnog programa u kurikulum pojedinih predmeta", nastavlja Radman. 

U procesu proizvodnje često dolazi do ispuštanja štetnih tvari u tlo, vodu i zrak. Zatim se ostaci proizvoda i njihova ambalaža odbacuje kao otpad. Time ljudski otpad većinom  završava na hrpama u kojima su izmiješane razne tvari od organskog otpada do tvari koje se mogu reciklirati. Tako uključivanje u proces kruženja postaje jako usporen, a često i u potpunosti onemogućen zbog kontaminacije otrovnim tvarima. Priroda se sa svojim procesima razgradnje i ponovne izgradnje u tom slučaju ne može brzo obnavljati, pogotovo u odnosu na brzinu kojom ljudi stvaraju otpad. Prirodni resursi se tako nepovratno iscrpljuju, a mehanizmi njihove obnove uništavaju.

 "Uz odvajanje i recikliranje koji su najvažnije metode za smanjenje neorganskog otpada, ne smijemo zaboraviti na kompostiranje koje se smatra ekološki najprihvatljivijim načinom postupanja s biootpadom. Kompostiranjem poštujemo prirodne cikluse i stvaramo vrijedan humus, istovremeno smanjujući količine otpada koje završavaju na odlagalištima", objašnjava Radman.


Projekt 'Eko Zeko i otočić'

Cilj projekta 'Eko Zeko i otočić' je podići razinu svijesti i znanja među lokalnim stanovništvom i turistima o važnosti održivog gospodarenja otpadom i potaknuti preuzimanje odgovornosti i aktivno sudjelovanje. Spomenute radionice su samo jedna od mjera kojima se želi potaknuti građane na sprječavanje nastanka otpada i na odvajanje prikupljenog otpada kako bi se mogao ponovno iskoristi, ali i na recikliranje i kompostiranje. 

Općina Šolta u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, općinama Jelsa i Sućuraj i gradovima Hvarom, Komižom, Starim Gradom i Visom zadužena je za provođenje Projekta. Vrijednost Projekta je 532 072,87 kuna, a Europska unija ga sufinancirana u iznosu od 452 261,93 kuna. Projekt prati ciljeve predviđene Operativnim programom 'Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.' koji se odnose na zaštitu okoliša i održivost resursa (tzv. Prioritetna os 6). Upravljačko tijelo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dok je MZOEU posredničko tijelo razine I, a posredničko tijelo razine II je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, objavila je agencija Mediahint.

TAGOVI