Split podiže razinu svijesti o otpadu

Autor: B.O. Objavljeno: 13.05.2019. 🕜 10:57 Lokacija: Split

Učinkovito obrazovanje o održivom gospodarenju otpadom traje cijeli život

Projektom Otpad nije smeće na splitskome području provode se izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom za građane. Predviđenim aktivnostima u trajanju od 20 mjeseci cilj je podignuti razinu svijesti stanovništva o važnostima sprečavanja nastanka otpada i njegovog odvojenog prikupljanja, ponovne uporabe predmeta te kompostiranje organskog otpada iz kućanstva.

Valja naglasiti kako je u tome dalmatinskome gradu 73 987 korisnika komunalne usluge prikupljanja i odvoza otpada.

Odgovarajuće mjere


Provedba planiranih aktivnosti učvrstit će stav u javnosti da učinkovito obrazovanje o održivom gospodarenju otpadom traje cijeli život, stvoriti osjećaj odgovornosti građana za zbrinjavanje otpada od lokalne do globalne razine, te osigurati među građanima prepoznavanje problema zbrinjavanja otpada kao svojeg problema, kao i poticati poduzimanje odgovarajućih mjera u vlastitim kućanstvima, objavljeno je na stranicama Grada Splita

Planom gospodarenja otpadom Grada Splita za razdoblje 2016. – 2022., predviđena je izrada plana i programa edukacije i informiranja svih ciljnih skupina društva i to nakon završetka provedbe ovog projekta, tako da će se osigurati i uspješne daljnje izobrazno-informativne aktivnosti. 

Znanja i vještine


Grad Split će sanirati odlagalište Karepovac i izgraditi reciklažna dvorišta i uvesti potrebnu manju infrastrukturu kako bi se uspostavio održiv sustav gospodarenja otpadom. K tomu, osigurat će operativne i financijske kapacitete koji će omogućiti održavanje projektnih rezultata, posebice mrežne stanice i aplikacije koja će biti dostupna i drugim gradovima koji koriste usluge Čistoće. 

Zahvaljujući provedbi projekta sva stečena znanja i vještine nastavit će se primjenjivati u budućim izobrazno-informativnim aktivnostima koje Grad bude provodio samostalno, ali i s drugim gradovima Urbane aglomeracije Split. 

Inače, ukupna vrijednost projekta je 2,7 milijuna kuna, a Europska unija sufinancira ga s 2,3 milijuna kuna.

TAGOVI