Počela javna rasprava o Pravilniku o ambalažnom otpadu

Autor: N.D. Objavljeno: 22.04.2015. 🕜 14:48 Lokacija: Zagreb

Predlaže se ukidanje koncesija za gospodarenje ambalažnim otpadom

Započela je javna rasprava o novom nacrtu Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu. Njime se predlaže ukidanje koncesije za gospodarenje ambalažnim otpadom, čime bi se sustav gospodarenja ambalažnim otpadom liberalizirao i uredio u skladu s tržišnim principima. Tako bi ambalažni otpad ubuduće mogle prikupljati ovlaštene tvrtke temeljem javnog poziva koji će raspisivati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Taj bi se poziv raspisao temeljem Odluke za područje skupljanje ambalažnog otpada koju bi donosio ministar zaštite okoliša i prirode. Ugovori za prikupljanje ambalažnog otpada potpisivali bi se s tvrtkama na temelju najboljih ponuda. Također, predlaže se da u sustav gospodarenja ambalažnim otpadom uđu i komunalne tvrtke. Novi Pravilnik propisao bi da komunalne tvrtke moraju građanima omogućiti da razdvajaju ambalažni otpad. To znači da bi građanima morali biti osigurani spremnici za prikupljanje otpadne ambalaže od papira, metala, stakla, plastike i tekstila. Otpadnu ambalažu od plastike i stakla komunalne tvrtke prevozile bi do skladišta tvrtki koje su ovlaštene za prikupljanje te vrste otpada. Za otpadnu ambalažu od plastike i stakla komunalne tvrtke imat će pravo na naknadu od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Preostalim ambalažnim otpadom upravljale bi komunalne tvrtke. Prema novom Pravilniku, građani bi bili dužni otpadnu ambalažu odvajati od ostatka otpada i odlagati u odgovarajuće spremnike ili reciklažno dvorište, odnosno predati ovlaštenim tvrtkama bez naknade. Tvrtke će također biti dužne odvajati ambalažni otpad i predati ga jednoj od ovlaštenih tvrtki. U sustav gospodarenja ambalažnim otpadom ušla bi i otpadna ambalaža koja je opasni otpad, što nije bilo regulirano dosadašnjim Pravilnikom. Tu, primjerice, ulazi otpadna ambalaža od pesticida. Posjednik te vrste otpadne ambalaže ubuduće bi bio dužan predati je ovlaštenoj tvrtki za sakupljanje opasnog otpada, upravitelju reciklažnog dvorišta ili prodavatelju – ako se radi o otpadnoj ambalaži koja potječe iz kućanstva.

TAGOVI