Naplata i za odvojeni otpad?!

Autor: N.D. Objavljeno: 24.02.2015. 🕜 14:54 Lokacija: Zagreb

Inaugurira se loš i nestimulativan pristup koji neće povećati reciklažu, upozoravaju zeleni

Nova Uredba o komunalnom otpadu, koju će Ministarstvo zaštite okoliša i prirode uskoro poslati Vladi na usvajanje, predstavlja nastavak niza zastarjelih i loših ideja u zaostalom sustavu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, upozoravaju iz Zelene akcije. Uredba bi trebala definirati mjere kojima bi se ispunili ciljevi propisani Zakonom koji se tiču znatnog povećanja postotka odvajanja otpada i uvođenja naplate odvoza otpada prema količini ili volumenu u gradovima i općinama RH. Umjesto toga, kao temelj budućeg sustava odvojenog prikupljanja otpada u RH Uredbom se i dalje predviđa dokazano neefikasan sustav odvojenog prikupljanja otpada putem zelenih otoka udaljenih čak do 300 metara od mjesta boravka građana. Takav sustav je nemotivirajući za građane zbog nepristupačnosti kanti za odvojeno prikupljanje, ali i zbog toga što im se odvajanje neće isplatiti budući da će im mjesečni računi za otpad biti isti. Naime, građani neće biti definirani kao pojedinačni korisnici koji sami formiraju svoje mjesečne račune ovisno o tome koliko otpada odvoje, već će, koliko god odvojili i smanjili svoju količinu otpada, svejedno morati snositi trošak zakupljenog volumena spremnika za miješani otpad u svojem kućanstvu. Uz sve navedeno, planira se naplaćivanje i odvojenih frakcija otpada iz spremnika za biorazgradivi otpad koji kućanstva mogu dobiti na korištenje, što je također nemotivirajuće za odvajanje. Istovremeno se ne planiraju nikakvi mehanizmi nadzora i kontrole odvajanja koji bi onemogućili zlouporabe sustava i ilegalno odlaganje, što znači da su predviđene promjene u postojećem zaostalom sustavu samo kozmetičke naravi. Zelena akcija traži da se Uredbom uvede odvojeno prikupljanje otpada po principu „od vrata do vrata“ koje označava opskrbu građana spremnicima za odvojeno prikupljanje otpada na licu mjesta i čipiranim vrećicama za svaku pojedinu frakciju otpada. Takvom infrastrukturom omogućilo bi se uklanjanje neefikasnih zelenih otoka udaljenih od samih kućanstava, uvođenje sustava individualne odgovornosti i samostalno formiranje računa od strane građana tako da građani koji više otpada odvoje imaju niže mjesečne račune, a trošak sustava snose građani koji neodgovorno postupaju s otpadom. U skladu s time, nužno je definirati i unaprjeđenje sustava komunalnog redarstva u svrhu postizanja veće kontrole nad odlaganjem otpada i uspostave kvalitetnog sustava prilagođenog građanima.

TAGOVI