Studijom do izračuna ugljičnog otiska

Autor: B.O. Objavljeno: 06.10.2022. 🕜 12:48 Lokacija: Zagreb

Suradnja Fortenova grupe i EIHP-a

Fortenova grupa i Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP) potpisali su ugovor o suradnji na izradi studije izračuna ugljikovog otiska Fortenova grupe i njezinih operativnih kompanija. Ugovor su potpisali Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe, i Dražen Jakšić, ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar. 

Studija koju će za Fortenova grupu izraditi EIHP uključuje izračun emisija stakleničkih plinova iz Opsega 1, 2 i 3, s ciljem sustavnog rada Grupe na njihovom smanjenju. 

Opseg 1 uključuje izravne emisije koje nastaju na lokaciji tvrtke zbog izgaranja goriva u nepokretnim i pokretnim energetskim izvorima, proizvodnim procesima, korištenja zemljišta, promjene u korištenju zemljišta i šumarstvu te iz fugitivnih izvora. Neizravne emisije Opsega 2 nastaju izvan lokacija tvrtke, a povezane su s nabavom i potrošnjom električne, toplinske i rashladne energije. 

Također, izračunat će se ostale značajne neizravne emisije Opsega 3 povezane s ulaznim i izlaznim tokovima materijala i ljudi potrebnih za funkcioniranje poslovnih jedinica Fortenova grupe.

 

Konkretni ciljevi 

Dobiveni izračuni će biti temelj za utvrđivanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva smanjenja emisije stakleničkih plinova i izradu Strategije i Akcijskog plana za smanjenje ugljikovog otiska u Fortenova grupi. 

Upravo poslovni subjekti predstavljaju veliki dio rješenja za problem klimatskih promjena i postizanje neutralnosti u rokovima koje predviđa Pariški sporazum odnosno ciljevima koje je vezano uz to postavila Europska unija, a to je da se do 2030. emisija stakleničkih plinova smanji za najmanje 55 posto u odnosu na emisije iz 1990. te, u konačnici, da Europa do 2050. postane klimatski neutralan kontinent, izvijestili su iz Fortenova grupe i EIHP-a. 

"Postizanje vlastite ugljikove neutralnosti dugoročni je cilj naše strategije održivosti jer smo kao najveći privatni poslodavac u regiji Jugoistočne Europe svjesni našeg utjecaja na zajednice u kojima poslujemo, a time i svoje odgovornosti prema preuzimanju vodeće uloge u davanju doprinosa u smanjenju emisija stakleničkih plinova. Stoga je ovaj projekt koji pokrećemo s EIHP-om ključan ne samo za izračune sadašnje razine našeg ugljikovog otiska i postavljanje konkretnih ciljeva za njegovo smanjenje, nego i za postavljanje visokih standarda održivosti u svim našim kompanijama, neovisno o kojem je tržištu riječ odnosno o stupnju njegovog razvoja i nacionalnim regulativama vezanim za pitanja smanjivanja utjecaja na klimatske promjene", komentirao je Fabris Peruško prilikom potpisivanja ugovora s EIHP-om.

 

Strategija održivosti 

"Pružanjem stručne podrške poslovnom sektoru u transformaciji poslovanja prema niskougljičnom, EIHP ostvaruje i vlastitu misiju pridonoseći zelenoj energetskoj tranziciji. Veselimo se što nas je Fortenova grupa prepoznala kao pouzdanog partnera u ostvarenju vlastite strategije održivosti i smanjenju emisija stakleničkih plinova. Detaljan izračun ugljikovog otiska, kako na razini operativnih kompanija, tako i na razini Grupe, važan je prvi korak koji će omogućiti Fortenova grupi da se upozna sa strukturom emisija te prepozna one aktivnosti koje doprinose ugljikovom otisku. Sljedeći korak je izrada strategije i akcijskog plana u kojem će se definirati mjere za smanjenje emisija, a čijom će provedbom Fortenova grupa dati i svoj značajan doprinos postizanju klimatske neutralnosti društva u cjelini", rekao je Dražen Jakšić. 

Riječ je o projektu koji će se odvijati u nekoliko faza - od izračuna emisija i prikaza rezultata u skladu s GHG protokolom i ISO 14064-1 normom do pripreme strategije upravljanja ugljikovim otiskom, akcijskog plana za smanjenje emisija stakleničkih plinova i analize uvjeta za postizanje ugljične neutralnosti.

TAGOVI