Nakon što je Vlada donijela Odluku o produžetku Programa energetske obnove obiteljskih kuća, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) sredinom rujna planira objaviti novi javni poziv

"Interes za ovaj program i dalje je značajan. Ove smo godine zato uspjeli osigurati čak 300 milijuna kuna bespovratnih sredstava, što je za 100 milijuna kuna više no prošle godine. Također smo osigurali i dodatnih 100 milijuna kuna za obiteljske kuće koje su, nažalost, oštećene u potresima te za takve objekte planiramo koncem listopada objaviti zaseban javni poziv", rekao je direktor FZOEU-a Siniša Kukić.

Fond je lani sufinanciranje obnove odobrio za 3.100 obiteljskih kuća, a razlika u odnosu na dosadašnju provedbu programa jest što će se u okviru istog poziva sufinancirati i cjelovita energetska obnova, kao i samostalni sustavi za korištenje obnovljivih izvora, uključujući mikrosolare, izvijestio je FZOEU

Cilj svih sufinanciranih mjera je smanjiti količinu potrebne energije za zagrijavanje i hlađenje prostora, povećati korištenje obnovljivih izvora te u konačnici građanima poboljšati kvalitetu života i smanjiti troškove.

 

Visoki energetski razredi 

Cjelovita energetska obnova kuća lošijih energetskih svojstava i dalje će se sufinancirati s do 60 posto bespovratnih sredstava i podrazumijeva obvezno povećanje toplinske zaštite nekog od elemenata vanjske ovojnice poput vanjskih zidova, krova, poda ili stolarije, a može uključivati i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora i/ili fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije. 

S druge strane, ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora i/ili fotonaponski sustav za proizvodnju električne energije bez dodatnih mjera energetske obnove sufinancirat će se s do 40, 60 ili 80 posto, ovisno o lokaciji. 

Poticaji za to rezervirani su za kuće visokih energetskih razreda koje ne trebaju mjere poboljšanja toplinske zaštite vanjske ovojnice.

 

Uredno (su)vlasništvo 

Kao i dosad, na javni poziv Fonda moći će se prijaviti građani čije kuće imaju do 600 četvornih metara ili do tri stambene jedinice te više od 50 posto površine namijenjene stanovanju. 

Najveći iznosi sufinanciranja bit će određeni za svaku pojedinačnu mjeru, a kombinacijom različitih mjera kućanstvo će moći dobiti i do 204 tisuće kuna bespovratnih sredstava. 

Ovisno o tome za koje se mjere građani odluče, bit će potrebno zadovoljiti različite uvjete sufinanciranja i pripremiti odgovarajuću dokumentaciju, za što im je na raspolaganju mjesec dana od objave Poziva. Osnovni uvjet je uredno (su)vlasništvo i prebivalište na adresi kuće. 

Za pomoć tijekom prijave građani mogu potražiti i stručnu podršku, koju će Fond sufinancirati s do 500 kuna.

 

Informativne radionice 

Prijave za sufinanciranje će i ove će godine biti digitalne, uz funkcionalno unaprijeđenu aplikaciju za prijavu. 

"Proveli smo razne analize i održali okrugli stol sa stručnjacima raznih profila, kako bismo optimizirali način prijave. Zaključak struke je u konačnici bio da je digitalna prijava i dalje najbolji način za provedbu ovakve vrste poziva. Vjerujemo da će korisnici biti zadovoljni novim funkcionalnostima aplikacije, a očekujemo da će se olakšati i sam proces zaprimanja i obrade prijava", pojasnio je Kukić, dodajući da će se u suradnji s jedinicama regionalne i lokalne samouprave organizirati informativne radionice širom Hrvatske. 

Nakon što objavi javni poziv, Fond će na svojim stranicama istaknuti i kontakt telefone i e-mailove na koje građani mogu postavljati upite za energetsku obnovu kuća. 

FZOEU želi osigurati kontinuitet u provedbi programa energetske obnove obiteljskih kuća, a s obzirom na to da nastavak sufinanciranja predviđa i Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan, ali i klimatska politika Europske unije, građani poticaje mogu očekivati i u godinama koje dolaze.