Vlada je na prošlotjednoj sjednici donijela Odluku kojom se produljuje rok za ostvarivanje prava na sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća do 31. prosinca. Provedbom ove odluke osigurat će se kontinuitet energetske obnove zgrada u 2021. do izrade novog programa koji će pokriti razdoblje do 2030. godine. 

Odlukom Vlade, javlja Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI), osigurana su sredstva iz nacionalnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) u iznosu od 400 milijuna kuna tijekom 2021. i 2022. godine. Točnije, 300 milijuna kuna namjenjuje se sufinanciranju energetske obnove obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu na području Hrvatske, a 100 milijuna kuna sufinanciranju energetske obnove obiteljskih kuća oštećenih u potresu, nakon provedbe konstrukcijske obnove i/ili nakon popravaka nekonstrukcijskih elemenata, odnosno usporedno s tim. 

Energetska obnova obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu sufinancirat će se stopom od 60 posto prihvatljivih troškova sukladno Programu dok će se energetska obnova obiteljskih kuća oštećenih u potresu sufinancirati sa stopom od 80 posto prihvatljivih troškova, u cilju osiguravanja jednakih uvjeta sufinanciranja konstruktivne i energetske obnove, te poticanja građana, vlasnika obiteljskih kuća, na cjelovitu obnovu.

 

Angažman lokalnih tvrtki 

Valja naglasiti kako je Vlada 27. ožujka 2014. donijela Program energetske obnove obiteljskih kuća, kojeg je pripremilo tadašnje Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja a kojeg provodi FZOEU. Cilj tog programa je povećanje energetske učinkovitosti postojećih kuća, smanjenje potrošnje energije i emisija CO2 u atmosferu te smanjenje mjesečnih troškova za energente, uz ukupno poboljšanje kvalitete života. Istovremeno, planiranje ovakvih zahvata podrazumijeva i angažman lokalnih tvrtki i stručnjaka odnosno potiče gospodarsku aktivnost. 

FZOEU je prošle godine objavio dva javna poziva: za građane, (su)vlasnike postojećih obiteljskih kuća, s iznosom za sufinanciranje od 171 milijun kuna te za građane u opasnosti od energetskog siromaštva (32 milijuna kuna). 

U MPGI-ju podsjećaju kako se s iznosom do 60 posto bespovratnih sredstava, građanima sufinanciralo povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora: energetska obnova vanjskog zida, stropa, poda, krova (sva potrebna oprema i radovi vezani uz povećanje toplinske zaštite, uključujući npr. hidroizolaciju, zamjenu konstrukcijskih elemenata krova i dr. – detalji se propisuju u javnom pozivu); zamjena stolarije ovojnice grijanog prostora novom te cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora (sustavi sa sunčanim toplinskim pretvaračima, sustavi na drvnu sječku/pelete, dizalice topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda i fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju). 

Građanima koji su u opasnosti od energetskog siromaštva, predviđene mjere energetske obnove i trošak energetskih certifikatora financirao je FZOEU.

 

Nikakva ili minimalna izolacija 

Obiteljske kuće čine 65 posto stambenog fonda u Hrvatskoj koji je odgovoran za 40 posto od ukupne potrošnje energije na nacionalnoj razini. 

Najviše obiteljskih kuća u Hrvatskoj je izgrađeno prije 1987. godine te nemaju gotovo nikakvu ili samo minimalnu toplinsku izolaciju (energetski razred E i lošiji). Takve kuće troše 70 posto energije za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode, a mjere energetske učinkovitosti mogu značajno smanjiti njihovu potrošnju, u nekim slučajevima i do 60 posto u odnosu na trenutačnu. 

Na koncu, treba istaknuti kako će FZOEU javni poziv za građane raspisati u trećem tromjesečju ove godine.