Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI) planira do kraja rujna objaviti Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Izrada strategija zelene urbane obnove', koji će biti sufinanciran u okviru instrumenta 'EU sljedeće generacije' sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (NPOO). 

Za novi Poziv MPGI-ja u okviru C6. Inicijative 'Obnova zgrada' NPOO-a, reforme C6.1. R5 'Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama' osigurana je alokacija u iznosu od 2,5 milijuna kuna.

"Svrha ovoga Poziva je poticanje razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, kako bi se osigurali temelji razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, jačanje otpornosti od rizika i klimatskih promjena te kao podrška općem održivom razvoju", javlja MPGI.

 

Prihvatljive aktivnosti 

Pozivom će se sufinancirati izrada strategija zelene urbane obnove, čiji sadržaj će biti naveden u Smjernicama za izradu Strategija zelene urbane obnove, a koje su dio Poziva. 

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb. Projektni prijedlozi koji se odnose na područja u kojemu je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa (Grad Zagreb te Krapinsko-zagorska, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka i Karlovačka županija) imat će prednost prilikom odabira. 

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog Poziva su izrada strategije zelene urbane obnove, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost projekta. 

Intenzitet sufinanciranja za sve prihvatljive troškove iznosi 100 posto.

 

Informativne radionice 

Razdoblje provedbe projekta traje od početka obavljanja aktivnosti projekta, a najranije od 1. veljače 2021., do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti, a najdulje do 31. listopada 2023. godine. 

Poziv će se provoditi kao otvoreni postupak dodjele te će informacija o njemu biti objavljena na mrežnim stranicama https://mpgi.gov.hr/ i https://planoporavka.gov.hr

Prijavitelji će projektne prijedloge podnositi putem sustava eNPOO u elektroničkom obliku. Dostava, odnosno podnošenje projektnih prijedloga u sustavu eNPOO potencijalnim prijaviteljima dopušteno je od 31. listopada do 30. studenoga 2022. godine. 

Unošenje projektnih prijedloga korištenjem sustava eNPOO potencijalnim prijaviteljima bit će omogućeno neposredno nakon objave Poziva. 

Planirano je održavanje online informativnih/edukativnih radionica tijekom trajanja Poziva.