U svjetlu rasprava o slovenskom scenariju slovenskog napuštanja, udruga Focus za održivi razvoj upozorava da će Termoelektrana Šoštanj najvjerojatnije morati biti zatvorena prije 2030. godine, jer će njezino financijsko poslovanje postati neodrživo. Kako ističu, TEŠ je 2019. generirao gotovo 20 milijuna eura gubitaka, a godinu prije čak 58 milijuna. Uz to, negativna je i neto dobit Premogovnika Velenje koja je 2019. iznosila 6,5 ​​milijuna eura, a godinu dana ranije 3,8 milijuna eura. 

Kao što pokazuju projekcije potencijalne profitabilnosti TEŠ-a od 2021. do 2030. godine, koje je napravila organizacija Ember, minusi se očekuju u narednim godinama, s tim da je vrlo vjerojatno da će sa trenutnim trendovima brzog rasta emisijskih dozvola trošak proizvodnje iz TEŠ-a samo rasti. Udruga je u modeliranju koristila trenutnu terminsku krivulju EU-ETS Forwarda s EEX-a, a cijene električne energije modelirala je korigiranom prognozom cijena usporedivih zemalja, s tim da se najbliskijom pokazalo mađarsko terminsko tržište. 

Rast cijena EU-ETS dozvola


Cijene emisijskih dozvola (50 EUR / tonu CO2) već su za 23 EUR više od prognoza za 2030. iz Šestog revidiranog programa ulaganja za TEŠ 6 iz 2015. Analiza u najvjerojatnijem scenariju budućih cijena električne energije i procjena ETS dozvola za CO2 pokazuju da bi ukupni TEŠ-ovi gubici od 2021. do 2030. iznosili približno 870 milijuna EUR (uključujući fiksne troškove rada i održavanja te otplatu zajma, što je 188 mil. eura po Šestom revidiranom programu). 

Tomislav Tkalec iz Focusa istaknuo je kako procjena od 870 milijuna eura gubitka znači neodrživ rad TEŠ-a do 2030. godine i daje jasan signal da je potrebno pripremiti dodatni scenarij za upravljanje rizikom od napuštanja ugljena i poštenog restrukturiranja tamošnje Šleške regije do nenajavljenog preranog zatvaranja. Kako je rekao, ova analiza dodaje težinu argumentu da je od predloženih scenarija u nacionalnoj strategiji napuštanja ugljena scenarij A najmanje financijski štetan, koji predviđa prestanak korištenja ugljena 2033. godine, jer što duža elektrana na ugljen radi, veće gubitke će stvoriti.