Na trećem natječaju za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u Agenciju za ugljikovodike (AZU) je pristigla jedna ponuda. Treće nadmetanje je bilo otvoreno od 30. siječnja 2018. do danas, a zainteresirani ponuđači mogli su se prijaviti za četiri istražna prostora koji se protežu na više od 12 000 četvornih kilometara. 

Agencija za ugljikovodike javlja kako će Povjerenstvo za provođenje nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida pregledati i ocijeniti pristigle ponude te radne programe unutar ponude. Potom će prema nadležnom ministarstvu uputiti prijedlog Odluke za dodjelu dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika ako su zadovoljeni svi propisani kriteriji. 

Prema očekivanjima, proces će biti dovršen do početka iduće godine.