Elektroprivreda Crne Gore priopćila je kako uskoro očekuje potpisivanje novog kreditnog aranžmana s KfW bankom i početak rekonstrukcije i modernizacije HE Perućica, vrijedan 33 milijuna eura. 

Do kraja 2020. godine trebali bi početi i pregovori o aranžmanu za ugradnju osmog agregata snage 58,5 MW u vrijednosti 23 milijuna eura. 

Generatori u HE Perućica puštani su u pogon paralelno s izgradnjom elektrane u tri faze. Prva dva generatora u pogonu su od 1960. godine. Zatim, dvije godine kasnije u pogon su puštena tri, a 1976. još dva.