Projekti u obnovljivcima pokreću se nakon mjeseci čekanja! Danas je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo prvi natječaj za energetsko odobrenje prema novom Zakonu o tržištu električne energije. Koliko je poznato, do sada nije izdano ni jedno energetsko odobrenje za projekte u uznapredovaloj fazi radova, koji se vode po članku 133. Zakona i koji su dokumentaciju predavali do 19. siječnja ove godine, te od tada čekaju raspis natječaja da dobiju taj dokument. 

Javni natječaj raspisan je za izgradnju sunčane elektrane Donja Dubrava u općini Sveta Marija u Međimurskoj županiji, a trajat će 15 dana. Natječaj je potpisao ministar Davor Filipović. 

Za taj projekt interes je iskazao HEP, a elektrana bi trebala biti smještena na površini od 17,6 ha, maksimalne priključne snage 9,99 MW tj. 12,35 MW instalirane snage, s očekivanom proizvodnjom 14,8 GWh. 

Dokumentacija

Natječaji za energetska odobrenja izdaju se za projekte koji su iskazali interes ove godine, a zanimljivo je da se za provođenje natječaja kao dokaz rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš smatra isključivo Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš/ekološku mrežu, nakon provedenog postupka procjene utjecaja ili rješenja do 19. siječnja da za investiciju nije potrebno provesti taj postupak. 

Ostali uvjeti su da je elektrana u prostornom planu, preslika lokacijske dozvole i ugovor o priključenju do 21. listopada 2021. i/ili preslika elektroenergetske suglasnosti do istog datuma. Ovaj natječaj svojevrsno je ispunjavanje forme koje je nužno da projekt/investitor dobije energetsko odobrenje, nakon čega projekt ima pet godina da bude realiziran. Nadamo se da će u idućim danima biti poplava natječaja za energetska odobrenja, jer vrijeme je resurs koji nije moguće vratiti.