Europska investicijska banka (EIB), Europska komisija (EK) i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) ovaj tjedan susreli su se s predstavnicima hrvatskog energetskog sektora tijekom dvodnevnog Seminara o financiranju u energetskom sektoru i predstavili ulagačke mogućnosti u vrijednosti više milijardi eura, mehanizam potpore stvoren klimatskim djelovanjem na razini EU-a kao i prelaz na ugljično neutralno, obnovljivo i zeleno energetsko tržište. 

Kako bi podržala svoju energetsku i klimatsku tranziciju u cilju stvaranja ugljično neutralnog bloka do 2050. godine, Europska unija je uspostavila nekoliko novih mehanizama financiranja i fondova te je za ciljeve Europskog zelenog plana osigurala oko 20 posto sredstava u okviru instrumenta Next Generation EU, javlja EIB

Na seminaru je predstavljen obuhvatan pregled mogućnosti financiranja EU-a, kao i širok spektar novih proizvoda, savjetodavnih usluga i mogućnosti financiranja koje je EIB osigurala za klimatsko djelovanje i energetsku tranziciju javnog i privatnog sektora u EU-u.

 

Potrebna podrška 

"Ispunjavanje klimatskih i energetskih ciljeva EU-a zahtijevat će znatna ulaganja u energetski sektor, a EIB želi da Hrvatska što je više moguće profitira od tog procesa. Ta će ulaganja pridonijeti zaustavljanju rasta temperatura te će EU i Hrvatsku transformirati u održiva, zelena i kružna gospodarstva koja su sposobna stvoriti radna mjesta i prihode za naše građane bez ugrožavanja okoliša. EIB želi da Hrvatska dobije svu potrebnu podršku kako bi brzo i učinkovito dovršila energetsku tranziciju, a naš seminar samo je jedan od načina postizanja tog cilja", izjavila je Teresa Czerwinska, potpredsjednica EIB-a. 

"Što se tiče energetskog sektora, počeli smo razmišljati 'na zeleni način' 2007. godine kada su započeli prvi projekti koji uključuju obnovljive izvore. Također, u potpunosti podržavamo Energetsku uniju i usklađujemo svoje zakone i strateške dokumente s novim sektorom zelene energije. U našem Integriranom nacionalnom energetskom i klimatskom planu već smo postavili ambiciozne ciljeve u pogledu obnovljive energije, a NECP sadrži i više od stotinu mjera koje će se provesti u narednih 10 godina te će biti potrebna ozbiljna ulaganja u sve sektore. Europsku investicijsku banku vidimo kao važnog partnera u tom procesu", rekao je Ivo Milatić, državni tajnik u MINGOR-u.

 

Memorandum o suglasnosti 

"Klimatske promjene i uništavanje okoliša egzistencijalna su prijetnja Europi i svijetu. Ispunjavanje klimatskih i energetskih ciljeva EU-a postavljenih u okviru Europskog zelenog plana pretvorit će EU u moderno, resursno učinkovito i konkurentno gospodarstvo. Stoga zahvaljujem EIB-u što je organizirao ovaj seminar i želio bih hrvatskim vlastima ponuditi svu našu podršku u procesu prijelaza na održivo, zeleno i kružno gospodarstvo", istaknuo je Ognian Zlatev, voditelj Predstavništva EK-a u Hrvatskoj. 

Seminar o financiranju u energetskom sektoru proizlazi iz Memoranduma o suglasnosti koji su EIB i MINGOR potpisali u siječnju 2021., a kojim je suradnja proširena na razvoj i financiranje ključnih energetskih, održivih i klimatskih projekata u državi. 

Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom (NECP) i nacionalnom strategijom predviđena su značajna ulaganja u čitavoj energetici, uključujući hidroelektrane, vjetroelektrane, sunčane elektrane, vodikovu energetsku tehniku i proizvodnju električnih baterija kao i obnovu i proširenje elektroenergetskih mreža. Istodobno, izvijestio je MINGOR, ulaganja u energetsku učinkovitost također predstavljaju važan potencijal za smanjenje emisija CO2, kao i računa za struju ne samo za građane već i za tvrtke. 

Učinkovito i pravodobno korištenje financijske i savjetodavne podrške dostupne u EIB-u, s financijskim instrumentima i bespovratnim sredstvima EU-a bit će ključni za osiguranje brze i učinkovite tranzicije koja zahtijeva blisku suradnju i koordinaciju između EU-a, Vlade, javnog i privatnog sektora.