Današnjim isključenjem Nuklearne elektrane Krško (NEK) iz mreže završava 31. gorivni ciklus, koji je počeo priključenjem nakon završenog remonta 29. listopada 2019., te kreće redovni remont koji će trajati nešto više od mjesec dana. U razdoblju između dva remonta, javlja NE Krško, ostvareni su i prekoračeni postavljeni ciljevi. 

Za ovogodišnji remont pripremljeno je četiri tisuće radnih naloga te će se izvesti oko 40 tisuća remontnih aktivnosti. "Sve radove vode i nadziru zaposlenici NE Krško, a u remontnim radovima sudjelovat će oko 1800 radnika iz Hrvatske i Slovenije te izvođača specifičnih radova u nuklearnoj industriji iz međunarodnog okruženja", priopćeno je iz NE Krško.

 

Suho skladištenje istrošenog goriva 

Ove godine planirano je 13 većih tehnoloških modernizacija. Većina modernizacija dio je projekata Programa nadogradnje sigurnosti, koji proizlazi iz spoznaja industrije nakon događaja u Japanu 2011. i iz administrativnih zahtjeva, a obuhvaća ugradnju dodatnih sigurnosnih sustava za osiguravanje hlađenja jezgre u reaktoru i istrošenog goriva, a pridonosi još većoj otpornosti elektrane na prirodne i ostale malo vjerojatne događaje. 

Izgradnjom dodatnih sustava NE Krško će, prema sigurnosnim kriterijima, biti usporediv s novim nuklearnim elektranama. Bitna sigurnosna nadgradnja jest i suho skladištenje istrošenog goriva koje se u svijetu smatra najprimjerenijim privremenim skladištenjem te je stoga i najraširenije. To skladištenje znači prelazak od aktivnih rješenja u pasivna jer za hlađenje nije potreban dodatan uređaj, sustav ili energent. 

"Nakon ishođenja građevinske dozvole početkom ožujka započeli smo pripremu građevne jame za suho skladište. Tlorisne dimenzije zgrade bit će 50 x 70 metara, debljina armiranobetonske temeljne ploče 1,75 metra, debljina vanjskih armiranobetonskih zidova 0,8 metra, a njihova visina šest metara. Iznad betonskih zidova bit će 14 metara čelične konstrukcije. U zgradi će se skladištiti otporni nepropusni spremnici s istrošenim gorivnim elementima", ističe se u priopćenju.

 

Pogonske dozvole 

Dobrim održavanjem i promišljenim moderniziranjem opreme tijekom dosadašnjeg pogona elektrane te Programom nadogradnje sigurnosti u NE Krško ispunjavaju se uvjeti za dugoročan pogon. 

Pred ovom nuklearnom elektranom su administrativni postupci odnosno pregledi, čiji će pozitivni rezultati potvrditi mogućnost produljenja pogonskog vijeka elektrane za 20 godina. Protekle godine počele su pripreme na periodički sigurnosni pregled, koji je dopunsko oruđe stalnog administrativnog nadzora sigurnosti, koji redovitim i izvanrednim pregledima osigurava Uprava RS za nuklearnu sigurnost. 

Nakon opsežnog i zahtjevnog periodičkog sigurnosnog pregleda (prvi je proveden 2003., a drugi 2013. godine) Uprava RS za nuklearnu sigurnost izdaje odluku koja potvrđuje da NE Krško ispunjava uvjete iz pogonske dozvole u pogledu osiguravanja radiološke i nuklearne sigurnosti te da može raditi daljnjih 10 godina. 

Započeti treći pregled provjeravat će ispunjavanje tih uvjeta do 2033., kada će biti na redu četvrti. Sigurnost dugoročnog pogona elektrane pregledat će i Međunarodna agencija za atomsku energiju u okviru misije pre-SALTO (Safety Aspects of Long Term Operation).

 

Obnovljivi izvori 

U skladu s odlukom Agencije Republike Slovenije za okoliš odvija se postupak procjene utjecaja na okoliš radi ishođenja okolišne suglasnosti za dugoročan pogon elektrane. 

"Uvjereni smo da ćemo uspješno završiti sve postupke jer smo u svim godinama pogona stručno vodili elektranu, savjesno je održavali i stalno modernizirali. Naša vizija dugoročnog pogona NE Krško u kombinaciji s obnovljivim izvorima osigurava energetsku sigurnost, dostupnost električne energije za gospodarstvo i kućanstva te razvoj elektroenergetike", objavljeno je na stranicama NE Krško.