INA je završila najveću seizmiku podzemlja Drave u povijesti

Autor: N.D. Objavljeno: 31.03.2021. 🕜 11:59 Lokacija: Zagreb

Odlični potencijali istražnih aktivnosti u zemlji ali i u inozemstvu - rezerve u Egiptu mogle bi se udvostručiti

Naftna kompanija INA je u sklopu istražnih radova za otkrivanje ugljikovodika ožujku na istražnom prostoru Drava-3 završila najveće seizmičko snimanje podzemlja ikad u Hrvatskoj, doznajemo u kompaniji. Taj istražni prostor nalazi se u blizini postojećih eksploatacijskih polja nafte i plina u Slavoniji, a riječ je o dva poligona – Crnac zapad i Virovitica jug, ukupne površine 600 km2. Seizmičke aktivnosti na prvom poligonu Crnac zapad koji se prostire na 400 km2 površine i nalazi uz eksploatacijska polja Kučanci-Kapelna, Crnac i Bokšić-Klokočevci, su trajale od rujna do prosinca prošle godine, a aktivnosti na području poligona Virovitica jug koji se prostire na 200 km2 od prosinca do ožujka 2021. 

Specifičnost ovog projekta je što se snimanje provodilo najmodernijim metodama koje uključuju korištenje bežične opreme a mjerenja su projektirana tako da omoguće visoku rezoluciju snimljenih podataka, a time i bolju iluminaciju podzemnih geoloških struktura. Upravo uz pomoć visoko kvalitetnog snimanja 3D seizmičkih podataka, njihovom obradom te interpretacijom u stručnim timovima Inine Geologije i geofizike, u narednom razdoblju očekuje se izdvajanje novih prospekata i lokacija za daljnje aktivnosti istražnog bušenja, kažu u INA-i. 

Aktivnosti na sjeveru Hrvatske

To nije sve. Na istražnom spostoru Sjeverozapadna Hrvatska 1, INA u ovoj godini namjerava napraviti 3D seizmiku te započeti izradu geoloških i geofizičkih studija, doznajemo iz kompanije. Istražna prava za istražno područje DR-03 te za SZH-01 i Dinaridi-14, INA je dobila lani u ožujku nakon što je s Vladom potpisala tri Ugovora o istraživanju i podjeli proizvodnje na kopnu. S tri nova istražna područja, te uz istražno područje DR-02 koje je Ini dodijeljeno 2016., kompanija je povećala svoj ukupni istražni prostor u državi, te on sada iznosi gotovo 8.400 km2

Aktivnosti ima i na istražnom području Dinaridi-14, a trenutno je u tijeku prva faza istražnog razdoblja. U okviru ove faze provodi se sistematizacija i analiza postojećih i novih podataka te je u tijeku izrada specijalističkih geoloških studija. Do kraja prve faze istražnog razdoblja, na ovom prostoru INA će provoditi snimanja magnetotelurskim mjerenjem (MT), koje omogućuje prikupljanje podataka o podzemnim strukturama u velikim dubinama. Snimljeni MT podatci će se potom obraditi i bit će provedena njihova geološko-geofizička interpretacija nakon čega slijedi odluka o daljnjim radovima na ovom neistraženom istražnom području. Valja znati da su Dinaridi slabo istraženo područje i potencijale ovog područja tek treba utvrditi. 

Sjeverni Jadran još ima potencijala

Što se tiče aktivnosti na moru, INA je prošle godine izradila bušotinu Irena-2 kroz operativnu kompaniju ED-INA koju INA ima s tvrtkom Edison. Potvrđen je potencijal glavnog plinskog ležišta. Za ovaj posao angažiran je Crosco s bušaćom platformom Labin koja dugo nije bila u pogonu. "U ovoj godini INA planira izraditi dvije razradne bušotine na poljima Ika i Marica, koje bi se u proizvodnju spojile s postojećih proizvodnih platformi što ubrzava privođenje proizvodnji. Izgradnjom novih platformi na postojećim koncesijama INA želi produžiti životni vijek proizvodnje domaćeg plina s Jadrana. U narednim godinama razmatra se je još nekoliko razradnih bušotina za koje će biti potrebno izgraditi proizvodne platforme. Nadamo se da će cijena plina opravdati njihovu ekonomičnost", kažu na naš upit u INA-i.

Akvizicija u Egiptu

Kada su u pitanju Istraživanje i proizvodnja INA-e u inozemstvu, ključno inozemno tržište za INA-u nakon gubitka koncesija u Siriji 2012. zbog više sile, je Egipat, gdje je kompanija prisutna već 30 godina (od 1989.). Svoje aktivnosti INA provodi na području Zapadne pustinje i to kao samostalni operator sa 100 % udjela na koncesiji East Yidma te kao partner na tri koncesije – North Bahariya, Ras Qattara i West Abu Gharadig. Nedavno je INA postala partner na novoj, ujedno petoj istražnoj koncesiji u ovoj zemlji. Riječ je o koncesiji East Damanhur (Blok 10) smještenoj na kopnenom dijelu delte Nila. Operator na koncesijskom području je kompanija Wintershall DEA s kojim je INA sklopila ugovor o kupoprodaji. 

INA je u ovu koncesiju ušla kao partner s 20% udjela, dok će međunarodno ugledni operator Wintershall DEA imati 40% udjela, a preostalih 40% snažan lokalni partner kompanija Cheiron. Postojeće rezerve Ine u Egiptu ovime bi se mogle udvostručiti, naglašavaju u kompaniji. Inicijalni istražni period na koncesiji East Damahur trajat će tri godine, a u slučaju komercijalnog otkrića ugovorom je predviđena proizvodna licenca na 20 godina. 

Nova istražna koncesija smještena je u plinski bogatom području delte Nila gdje već postoji proizvodna infrastruktura. Povijesno gledano to je područje s vrlo visokom stopom uspješnosti u istraživanju. Zajedno s partnerima INA će već ove godine krenuti s istražnim aktivnostima. Geološke i geofizičke studije su uglavnom spremne te je u planu bušenje triju istražnih bušotina. Ulaskom u novu koncesiju INA širi svoj portfelj u Egiptu te se stvaraju pretpostavke za novu proizvodnju ugljikovodika nakon istražnih aktivnosti.

TAGOVI