Naslovnica   →Energetsko gospodarstvo

Za sigurnost opskrbe električnom energijom nadležan je MINGOR

Autor: B.L. Objavljeno: 06.04.2021. 🕜 14:17 Lokacija: Zagreb

Dio zadaća bit će delegiran na HOPS, HEP ODS i HROTE

Prema Odluci o određivanju nadležnog tijela za sigurnost opskrbe električnom energijom (NN 34/2021), nadležnim tijelom za sigurnost opskrbe električnom energijom u skladu s Uredbom (EU) 2019/941 o pripravnosti na rizike u sektoru električne energije proglašeno je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao ministarstvo zaduženo za energetiku. Spomenutu Odluku donijela je Vlada i njome se osigurava provedba ranije spomenute europske Uredbe. 

Uz to, MINGOR će neke zadaće delegirati na pojedine operatore sustava u području električne energije: Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS), HEP operatora distribucijskog sustava i Hrvatskog operatora tržišta energije (HROTE). Pri tome su za izradu planova pripravnosti za rizik u području sigurnosti opskrbe električne energije posebno nadležni HOPS i HEP ODS.

Taj, za ostvarivanje sigurnosti opskrbe električnom energijom važan podzakonski propis stupa na snagu osmoga dana od objave u 'Narodnim novinama' i, ako se ne računaju neradni dani, to je 19. travnja ove godine.TAGOVI