Vlada je na današnjoj sjednici donijela Strategiju radiološke i nuklearne sigurnosti za razdoblje 2017.-2025. te izmjene i dopune Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Donesena je i odluka o pripajanju Agencije za ugljikovodike Hrvatskoj agenciji za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata, čime se računa na uštede u menadžmentu i najmu prostora. Također se napominje da bi se novom subjektu u kasnijoj fazi trebao pripojiti i HROTE.